17 al 19 de maig | Reciclat Químic de Plàstics (3ª edició)

17 al 19 de maig | Reciclat Químic de Plàstics (3ª edició)

Del 17 al 19 de maig de 2023

De 9.30h a 13.30h | En Streaming | 

Preu soci: 432€

Preu no soci: 540€

Organitzadors: AIMPLAS

Inscriu-te

La UE està exigint uns compromisos a les empreses de reciclatge de residus i d’ús de reciclatge. A més, en l’àmbit nacional, la necessitat d’introducció de reciclatge en envasos no reutilitzables és clara a causa de l’aparició d’un nou impost.

El reciclatge químic constitueix una solució complementària al reciclatge mecànic, principalment per a solucions de contacte alimentari, alta qualitat o per al reciclatge de per exemple residus mixtos, encara que també per a residus separats.

Existeixen diferents tipus de reciclatge químic aplicables als residus plàstics (tan termoplàstics, com a termoestables) que presenten processos específics per a donar substàncies d’interès en la indústria química i materials reciclats.

Objectius

 • Entendre la complementarietat del reciclat químic i el reciclat mecànic.
 • Conèixer els diferents processos existents, les seves característiques i els productes que s’obtenen.
 • Analitzarà alguns dels aspectes relacionats amb temes legals i de control de contingut en recilcat (balanç de masses).

Destinataris

 • Tècnics de la indústria del plàstic, principalment matèries primeres, gestors de residus i recicladors.

Temari

1- Residus plàstics i valorització

 • Residus plàstics
 • Jerarquia de residus
 • Valorització de residus

2- Introducció al reciclat químic

 • Característiques generals
 • Aspectes legislatius
 • Balanç de masses

3Solvòlisi

 • Generalitats
 • Característiques del procés i productes

Metodologia

Aquesta acció formativa s’impartirà en format videoconferència, emesa en streaming, permetent també l’assistència dels alumnes que estiguin interessats en rebre’l de forma presencial.

Professors

Eva Verdejo Andrés. Personal investigador d’AIMPLAS / AIMPLAS Researcher

Nora Lardiés Miazza. Personal investigador d’AIMPLAS / AIMPLAS Researcher

Mireia Fernández Bazán

Pablo Ferrero Aguar. Personal investigador d’AIMPLAS / AIMPLAS Researcher

Andrés Luengo Baranguán

Alberto Barranca Jiménez

T'agrada aquesta publicació?

Contacte amb l'empresa

Captcha Code