AIMPLAS i la Universitat de València posen en marxa la Càtedra AIMPLAS-UV.

AIMPLAS i la Universitat de València posen en marxa la Càtedra AIMPLAS-UV.

AIMPLAS, Institut Tecnològic del Plàstic, ha signat un Conveni de Col·laboració amb la Universitat de València (UV) per a la creació de la Càtedra AIMPLAS-UV. Aquesta nova càtedra es crea amb la finalitat de promoure la formació, la investigació, el desenvolupament i la transferència de coneixements en el sector del plàstic. Tot això amb un enfocament especial en la sostenibilitat i la innovació, amb especial èmfasi en la promoció del talent, potenciant la responsabilitat social i la sensibilització.

La Càtedra UV-AIMPLAS és la segona càtedra que AIMPLAS posa en marxa amb una universitat pública valenciana per reforçar la connexió entre el món acadèmic i el sector del plàstic, ja que el 2010 es va crear la Càtedra amb la UPV. Gràcies a aquesta nova col·laboració, serà possible abordar de manera integral els reptes actuals i futurs en l’àmbit de la sostenibilitat i la innovació dels materials plàstics i es facilitarà la integració de la recerca acadèmica amb les necessitats i avanços del sector del plàstic.

La Càtedra AIMPLAS-UV es posiciona com un espai de trobada i col·laboració, on la recerca, la formació i l’acció conjunta contribuiran al desenvolupament sostenible de la indústria del plàstic en concordança amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible i l’Agenda 2030.

Les càtedres empresa són un llaç d’unió entre el món universitari i el laboral, ja que faciliten la participació de l’alumnat de manera qualificada, àmplia i duradora en l’entorn de l’empresa. Com a principals activitats, es pretenen promoure col·laboracions en assignatures de lliure elecció, màsters, beques predoctorals i suports a projectes final de carrera, així com el patrocini de cursos, congressos i seminaris en l’àmbit dels materials plàstics i la promoció d’encontres d’experts en la matèria.

Entre les accions que es duran a terme en el marc de la Càtedra AIMPLAS-UV, destaquen aquelles orientades a impulsar el talent com els concursos de Treball de Fi de Grau i Fi de Màster, la participació i organització en jornades de difusió, l’organització de visites tècniques i la promoció de la formació mitjançant pràctiques i cursos especialitzats.

T'agrada aquesta publicació?

Contacte amb l'empresa

Captcha Code