Document de límits d’exposició professional a Espanya 2021

Document de límits d’exposició professional a Espanya 2021

Us informem que l’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball acaba de publicar el Document de límits d’exposició professional a Espanya 2021.


Aquest document recull els valors adoptats per l’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball per a l’any 2021 i que han estat aprovats per la Comissió Nacional de Seguretat i Salut en el Treball.


S’han incorporat els agents químics de la cinquena llista de Valors Límit d’Exposició Professional Indicatius de la Directiva de la Comissió Europea 2019/1831, amb el que es consolida la transposició de la mateixa a l’ordenament jurídic espanyol.

T'agrada aquesta publicació?

Contacte amb l'empresa

Captcha Code