Aprovat el Reglament d’Envasos i Residus d’Envasos en el Ple del Parlament Europeu

Aprovat el Reglament d’Envasos i Residus d’Envasos en el Ple del Parlament Europeu

El 24 d’abril passat, com estava previst en l’última sessió d’aquesta legislatura, el Plenari del Parlament Europeu va votar el Reglament Europeu d’Envasos, conegut com a PPWR, que va ser aprovat formalment amb un total de 476 vots a favor, 129 en contra i 24 abstencions.

El següent pas consistirà en la validació i l’adopció formal del text per part del Consell abans que entri en vigor. Posteriorment, es publicarà al Diari Oficial (EUR-Lex) i entrarà en vigor 20 dies després de la publicació. L’aplicació del PPWR serà efectiva 18 mesos després de l’entrada en vigor, amb algunes disposicions específiques per a certes categories d’articles.

En la mateixa votació, també es va aprovar la modificació de l’Article 26, Relatiu a la Reutilització, eliminant l’obligació d’utilitzar el 100% d’envasos reutilitzables en transport dins del mateix país i companyia. Les actuacions claus per a aquesta modificació han estat impulsades per associacions com EuPC i ANAIP, que representen la transformació de plàstics a escala europea i nacional, respectivament.

Malgrat que l’associació té previst organitzar un webinar per a les empreses associades per explicar detalladament els punts rellevants del text aprovat, destaquem els següents aspectes i obligacions:

  1. Reciclabilitat: Tots els envases introduïts al mercat han de ser reciclables. El fabricant ha d’avaluar aquesta reciclabilitat segons els actes delegats i d’execució, tenint en compte les normes ja establertes pel CEN en aquest àmbit. Aquesta reciclabilitat es classificarà en categories A, B o C, amb algunes excepcions per a determinats tipus d’envasos, com els destinats al transport de mercaderies perilloses o productes sanitaris.
  2. Objectius de contingut reciclat: Es fixen objectius obligatoris de contingut reciclat, calculats com una mitjana per planta de fabricació i any, amb algunes excepcions previstes.
  3. Etiquetatge dels envasos: S’implementarà una etiqueta harmonitzada per facilitar la separació dels residus pel consumidor final. A més, es restringirà la introducció al mercat d’alguns envasos de plàstic de sol ús a partir de 2030.
  4. Reutilització: S’estableixen objectius obligatoris a partir del 2030 per a diversos tipus d’envasos, amb algunes excepcions per a mercaderies perilloses o determinats tipus d’embalatge.
  5. Reducció de residus d’envasos: S’inclouen objectius de reducció de residus d’envasos en comparació amb els generats el 2018, amb increments progressius fins al 2040.

La indústria espanyola del plàstic es compromet amb la sostenibilitat i busca fomentar l’ecodisseny i la transició cap a una economia circular. Es necessita una transició justa amb mesures que puguin ser viables i tinguin suport en arguments tècnics.

Així doncs, el nou Reglament Europeu sobre envasos té com a objectiu impulsar l’economia circular i reduir la generació de residus. Amb aquesta legislació, aprovada amb un suport contundent, s’estableixen objectius concrets per a la reducció d’envasos, la reciclabilitat i la reutilització, tot promovent un consum més sostenible i responsable.

T'agrada aquesta publicació?

Contacte amb l'empresa

Captcha Code