EsPlásticos defensa que el projecte de llei de residus dificulta la implantació de l’economia circular

EsPlásticos defensa que el projecte de llei de residus dificulta la implantació de l’economia circular

La plataforma EsPlásticos, defensa que tal com està plantejada, el projecte de llei de residus pot afegir impediments a la implantació de l’economia circular en un sector, el dels plàstics, que està bolcat en fabricar articles més reciclables, a incorporar cada vegada més material reciclat als seus productes i a innovar en moderns processos de reciclatge.

L’impost als envasos plàstics no reutilitzables constitueix una mesura discriminatòria, ja que només es fixa en els envasos de plàstic i no d’altres materials que també són susceptibles de malmetre el medi ambient. Així mateix, l’impost pot obrir la porta cap a envasos i productes menys eficients i més pesats, el que generarà un augment en el total de residus.

D’altra banda, consideren desmesurats els objectius de reducció del 50% al 2026 i del 70% el 2030 en el consum d’envasos de menjar i beguda d’un sol ús, ja que el mateix Consell d’Estat en el seu dictamen posa de manifest que aquests objectius de reducció no compten amb una justificació o anàlisi de l’impacte que els avali. EsPlásticos creu que val la pena destacar el fet que Portugal, en la transposició de la Directiva, s’ha fixat objectius del 30% per 2026 i del 50% per al 2030 incloent a tots els envasos d’un sol ús sense importar el material amb què estiguin fabricats, el que sembla més alineat amb l’objectiu d’impulsar l’economia circular.

Eradicar el dipòsit de residus reciclables

D’altra banda, es valora positivament que fruit de les observacions d el sector a la fase de consulta pública de l’Avantprojecte de Llei, s’estableixi un impost de caràcter indirecte per eradicar el dipòsit en abocador d’aquells residus que no han passat per un procés de reciclatge finalista, una pràctica no prioritària des del punt de vista de la jerarquia de residus, que es veurà desincentivada amb aquesta mesura fomentant el reciclatge.

Per al sector, el dipòsit dels residus en abocadors és la pràctica que s’ha de penalitzar, en lloc de l’ús d’un material concret per als envasos no reutilitzables, ja que és la que frena l’economia circular i suposa un malbaratament de plàstics (i de altres materials) que podrien reciclar-se i tornar a el cicle de producció.

El sector defensa que tot producte plàstic a la fi de la seva vida útil és un recurs, per això s’han de potenciar opcions de reutilització o de gestió i valorització del residu, ja sigui a través de el reciclatge mecànic, el químic o l’orgànic i seguint sempre el principi de jerarquia de la gestió de residus, pel que ha de prevaler la valorització energètica dels rebutjos no valoritzables enfront de l’abocament.

T'agrada aquesta publicació?

Contacte amb l'empresa

Captcha Code