3 de juliol – Entra en vigor  la Directiva del Plàstic d’un sol ús

3 de juliol – Entra en vigor la Directiva del Plàstic d’un sol ús

El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITERD) ha publicat una Nota informativa sobre l’entrada en vigor de la Directiva (UE) 2019/904 del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de juny de 2019, relativa a la Reducció de l’impacte de determinats productes de plàstic en el medi ambient.

Des de la CEOE han realitzat les consultes jurídiques oportunes, i afirmen que no comparteixen la posició del Ministeri en quant a les obligacions que s’indiquen efectives amb la nota i també entenen que no es tracta d’accions sancionables. Per això, des de la CEOE es procedirà a traslladar al propi Ministeri aquest desacord, esperant rebre una resposta al més aviat possible.

T'agrada aquesta publicació?

Contacte amb l'empresa

Captcha Code