Publicada l’Ordre sobre la fi de residu per a termoplàstics

Publicada l’Ordre sobre la fi de residu per a termoplàstics

La nova ordre ministerial ha estat rebuda de manera positiva pel sector reciclat, representat per la Federació Espanyola de Recuperació i Reciclatge (FER). Aquesta nova mesura permet als gestors de plàstics tractats mecànicament que els fluxos processats a les seves instal·lacions deixin de ser considerats residus i passin a ser considerats productes. Això facilitarà la seva utilització directa pels transformadors per a la fabricació de nous productes.

Segons la FER, a més, aquesta nova ordre ministerial permetrà als recicladors evitar el compliment de normatives com el Reial Decret 553/2020, que regula els trasllats de residus a nivell nacional i suposa una càrrega administrativa important.

Alicia García-Franco, directora general de la FER, ha acollit amb satisfacció aquesta nova ordre, ja que considera que beneficia tant al medi ambient com a la indústria del reciclatge, aportant seguretat jurídica i eliminant barreres burocràtiques entre els diferents operadors de la cadena de reciclatge.

No obstant això, la FER considera que aquesta normativa és poc ambiciosa, ja que no inclou tots els tipus de residus plàstics que es poden desclassificar a les plantes de tractament. Per exemple, els plàstics termoestables i els residus de productes d’higiene personal usats no estan contemplats.

En aquest sentit, García-Franco opina que aquesta nova ordre “és una oportunitat perduda per al sector del reciclatge, ja que l’esborrany de la norma estableix una llista de residus molt limitada. Per aquest motiu, des de la FER demanem que es puguin desclassificar tots aquells plàstics que compleixin amb els requisits establerts a l’ordre”.

T'agrada aquesta publicació?

Contacte amb l'empresa

Captcha Code