Quan els residus plàstics deixen de ser residus

Quan els residus plàstics deixen de ser residus

El Ministeri per a la Transició Ecològica acaba d’obrir a informació pública el Projecte d’Ordre Ministerial per la qual s’estableixen els criteris per a determinar quan els residus plàstics sotmesos a tractaments mecànics i destinats a la fabricació de productes plàstics deixen de ser residu segons la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats.

Podeu enviar els vostres suggeriments a bzn-sug_residuos@miteco.es abans del 22 d’octubre amb el següent formulari.

Podreu ampliar la informació als següents enllaços:

 –Proyecto OM FCR Residuos plásticos

 –Memoria de Impacto Normativo del Proyecto OM FCR Residuos plásticos

 –Estudio JRC para los residuos plásticos

Contacte amb l'empresa

Captcha Code