Reciclatge d’envasos multicapa amb insectes que degraden plàstics

Reciclatge d’envasos multicapa amb insectes que degraden plàstics


Els envasos multicapa o multimaterials estan molt presents en el nostre dia a dia. I és que les estructures multicapa basades en plàstic s’utilitzen per les propietats singulars que proporcionen: segellament, estabilitat estructural i tèrmica, possibilitat d’impressió o impermeabilitat. A més, redueixen el pes dels envasos, suposen un estalvi econòmic i ambiental en la seva fabricació i transport, i, en el cas dels aliments, garanteixen la seva seguretat i eviten el seu desaprofitament.:

Per a acabar amb les barreres que actualment dificulten el reciclatge d’aquests envasos complexos, per tenir en la seva composició diferents materials, i obtenir a partir d’ells bioproductes d’alt valor afegit per a la indústria plàstica, l’Institut Tecnològic del Plàstic, AIMPLAS, està investigant l’ús de microbiomes de diferents insectes, és a dir, els microorganismes presents en l’intestí de les larves d’insectes, com a eina per a la valorització de residus plàstics d’envasos multicapa. Aquest és l’objectiu del projecte ENTOMOPLAST, finançat per l’Agència Valenciana de la Innovació (AVI).

En concret, l’Institut està investigant en l’ús de diferents tipus de larves d’insectes com a llagostes, arnes i escarabat, en concret: Locusta migratòria, Pachnoda butana, Plodia interpunctella i Galleria mellonella. Aquestes larves permeten accelerar la biodegradació de polietilè (PE), Polietilè Tereftalato-Polièster (PET) i poliuretà (PU) a partir de residus d’envasos que actualment tenen com a destí final la incineració o el dipòsit en abocador. I això és així, perquè els diferents materials plàstics que componen les diverses capes han de reprocessar-se per separat i encareixen el procés.

Una solució nova i rendible per al reciclatge d’envasos multicapa

Així, aquesta nova solució que impulsa l’economia circular, facilitarà el reciclatge dels envasos multimaterials d’una forma rendible i serà clau per a poder complir els objectius de reciclatge marcats per la Comissió Europea per a 2030.

Els resultats d’aquesta recerca oferiran, segons explica l’investigador principal del projecte, Pablo Ferrero, “tecnologies de valorització de residus més eficients, tant pel que fa a la millora de la degradació de residus plàstics sintètics de caràcter multimaterial i els seus respectius components, com a la seva posterior valorització i reciclatge, a través de l’ús dels insectes utilitzats en la degradació dels materials per a produir biopolímers i bioaditivos d’alt valor afegit”.


Font de la informació: AIMPLAS

T'agrada aquesta publicació?

Contacte amb l'empresa

Captcha Code