Recomanacions per a la protecció de la salut dels treballadors de la indústria química davant la Covid-19

Recomanacions per a la protecció de la salut dels treballadors de la indústria química davant la Covid-19

Els agents socials de la indústria química i que inclou a la Federació empresarial de la Indústria Quimica (FEIQUE) i les representacions sindicals de CCOO i la UGT per a la Indústria, han elaborat un document que recull el protocol d’actuació de treballadors i empresa per evitar el contagi de la Covid-19 mantenint, en la mesura que sigui possible, l’operativitat en els centres de treball.

Les mesures de prevenció recollides, no només inclouen les recomanacions oficials, sinó, fonamentalment, les mesures implantades en els diferents centres de treball de sector. En aquest sentit, fa referència a les mesures preventives que cal tenir en compte a nivell personal, organitzatiu així com les mesures específiques que cal abordar en àrees concretes de l’empresa  (control d’accés, canvis de torn, vestuari, menjador, transport, …)

El document afegeix un annex amb el protocol que cal seguir en cas de casos sospitosos o confirmats de la Covid-19. També incorpora una infografia sobre les mesures de protecció que ha de seguir el treballador, una segona dedicada a l’empresa i una tercera destinada a algunes de les àrees concretes de l’empresa.

Consulteu aquí el document complet (format pdf)Directriu de bones pràctiques a la Industria

El Ministeri Nacional de Seguretat i Salut al Treball, també ha publicat un manual de bones pràctiques per el sector industrial que recull les mesures per a la prevenció de contagis de la SARS-CoV-2 així com els criteris generals que s’estableixen en el Procediment d’actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals enfront de l’exposició a la SARS-COV-2.

Aquest manual reuneix les mesures de prevenció que cal abordar abans d’anar a la feina i durant els desplaçaments al lloc de treball. Fa referència a les mesures d’organització que ha de preveure el Servei de prevenció de riscos laborals de l’empresa i com s’ha d’actuar en cas de contagi o sospita. El document també fa referència les mesures d’higiene que cal adoptar en el lloc de treball i a la gestió dels residus.

Consulteu aquí el document complet (format pdf)

T'agrada aquesta publicació?

Contacte amb l'empresa

Captcha Code