Un projecte emprarà intel·ligència artificial, robòtica, sensors virtuals i ciberseguretat per aconseguir una construcció sense accidents

Un projecte emprarà intel·ligència artificial, robòtica, sensors virtuals i ciberseguretat per aconseguir una construcció sense accidents

Crane and building construction site against blue sky

Reduir els accidents laborals en la construcció espanyola mitjançant la implementació de tecnologies 4.0. Aquest és l’objectiu del projecte 0ACCIDNTES, finançat pel Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI) a través del Programa Estratègic CIEN. Per a aconseguir-ho, es busca crear un ecosistema cognitiu integral per al monitoratge i predicció en temps real de situacions perilloses per a la seguretat i salut dels treballadors de la construcció, gràcies a l’aplicació de sensòria d’última generació, sistemes robòtics autònoms, ecosistemes de connectivitat cibersegurs i elements diversos d’intel·ligència artificial.

0 ACCIDENTS és un projecte liderat per FCC Construcción i format pels socis empresarials Becsa, Fractalia, Metálicas Plásticas Jar, Alisys, IDP, Lis Data i Signe. A més, compta amb la col·laboració dels centres tecnològics AIMPLAS, Instituto Tecnológico del Plástico, ITAINNOVA i CETIM, amb la Plataforma Tecnològica Espanyola de la Construcció (PTEC) i INCOTEC com a consultora externa de I+D+i.

En conjunt, les investigacions abordaran models predictius d’intel·ligència artificial per a la detecció primerenca del cansament, EPIs intel·ligents, sistemes de visió artificial per a la detecció de riscos, sensors virtuals de qualitat d’aire, consciència situacional compartida de màquines i persones, identitat digital d’operaris i passaport digital de seguretat, així com escenaris de connectivitat (5G) fiables i segurs.

Les diferents tecnologies 4.0 aplicades al sector de la prevenció de riscos laborals en la construcció permetran la recopilació, interpretació, digitalització i gestió intel·ligent i automàtica de la informació generada en diferents ambients constructius.

Per exemple, Meplasjar, especialitzada en la fabricació d’equips de protecció individual (EPI), col·laborarà en el disseny i producció d’un casc de protecció intel·ligent. Les empreses tecnològiques Signe, Lis Data i Asisys treballaran en la generació d’identitats híbrides, exploració autònoma i recopilació d’informació en ambients confinats o de difícil accés. Fractalia i IDP dissenyaran el bessó digital cognitiu i la plataforma integral per a la seguretat i salut laboral.

D’altra banda, els organismes de recerca implicats en el projecte, entre ells AIMPLAS, se centraran a predir perills i riscos en entorns constructius a través de diferents tècniques d’intel·ligència artificial i en desenvolupar tot un sistema integral de sensòria que permeti recollir la informació rellevant en un ambient de treball.

Es validaran els diferents prototips mitjançant simulacions realitzades en entorns constructius controlats, que permetin identificar debilitats i limitacions dels desenvolupaments realitzats, així com la seva solució. Els entorns triats per validar els prototips seran tant en obra lineal, com a túnels i/o carreteres, així com en obra vertical, com a edificacions.


T'agrada aquesta publicació?

Contacte amb l'empresa

Captcha Code