24 – 27 de maig – Hispack 2022

24 – 27 de maig – Hispack 2022

Organitzada per Fira de Barcelona amb periodicitat triennal, Hispack és una de les fires d’envàs i embalatge més important d’Europa. La 18a edició de la fira se celebrarà al recinte de Gran Via de Fira de Barcelona entre els dies 24 i 27 de maig.

L’edició 2022 reunirà 600 expositors directes i 1.100 marques representades, entre les quals els proveïdors i fabricants líders espanyols en maquinària i tecnologia per a les diferents operacions de fabricació de tot tipus d’envasos i embalatges; processos de preparació, envasament, omplert i tancament de productes; etiquetatge, codificació i marcatge; robòtica, automatització, logística i manutenció, distribució, PLV i reciclatge i recuperació. També s’exhibiran solucions i materials per a l’envàs i l’embalatge tant de productes de consum com industrials.

Xile, país convidat d’honor a Hispack 2022

Un pavelló institucional –promogut pel Centre d’Envasos i Embalatges de Xile (CENEM)– aportarà una missió comercial amb representants de més de 50 companyies xilenes interessades a conèixer la tecnologia, materials i maquinària de packaging de proveïdors espanyols i europeus.

Per contribuir a la internacionalització de la indústria espanyola del packaging, Hispack ha establert un pla d’accions entre les quals figura aquesta aliança amb Xile com a país convidat. De la mateixa manera, està desenvolupant el programa de compradors convidats per atraure professionals de prop d’una quinzena de països d’interès per a les exportacions espanyoles, i donarà visibilitat a projectes europeus innovadors al voltant del packaging que estiguin dibuixant la transformació del sector.

La delegació xilena viatjarà a Barcelona per participar en trobades de negocis amb els expositors de Hispack. En col·laboració amb amec, l’Associació espanyola de les empreses industrials internacionalitzades, ja s’estan seleccionant les companyies amb projectes concrets de prospecció o compra que conformaran la missió comercial per tal d’agendar les reunions en funció dels seus interessos. Es preveu que en quatre dies es generin a Hispack més de mig miler d’entrevistes amb empreses xilenes.

Així mateix, en el marc de la fira es duran a terme activitats de coneixement i networking que permetran intercanviar experiències sobre el mercat del packaging a Xile, donar visibilitat a casos d’èxit en sectors de demanda, i analitzar els principals reptes a afrontar lligats a la sostenibilitat i la transformació digital compartits també amb les empreses europees del sector.

Mercat xilè en auge

El sector de l’envàs i l’embalatge a Xile és un dels més dinàmics de Llatinoamèrica, amb una facturació anual de 3.200 milions de dòlars, segons el CENEM.

Tot i la pandèmia, el mercat de packaging xilè ha crescut a taxes superiors al de l’economia del país, impulsat per l’estratègia traçada per a la propera dècada que posa l’accent a les exportacions, especialment les del sector alimentari (fruites, peixos i marisc) i vinícola, i en què l’envàs té un paper fonamental. De fet, el 90% de la demanda total de maquinària, tecnologia i envasos i embalatges a Xile es concentra a la indústria alimentària i vinícola, mentre que el percentatge restant es reparteix entre productes de cosmètica, cura personal, farmàcia i agroquímics.

Des del CENEM apunten que la indústria del packaging té bones perspectives de negoci vinculades a l’augment de les exportacions xilenes –especialment les del sector d’alimentació, que creixen a un ritme del 10% anual–. Paral·lelament, s’obren oportunitats per al packaging que respongui als desafiaments dels nous mercats i requeriments internacionals, i que aporti solucions sostenibles i innovacions per a la logística i el comerç electrònic. Per la seva banda, Xile compta, a més, amb una indústria cosmètica i farmacèutica creixent, on el packaging i la presentació del producte esdevenen un valor afegit cada cop més rellevant per a les vendes.

Actualment, l’estat espanyol és el quart país proveïdor de maquinària d’envàs i embalatge a Xile, amb una quota del 7,8% sobre el total de les importacions del sector del packaging per darrere d’Alemanya (26,5%), Itàlia (23,4%) i EUA (12,2%).

Per a més informació podeu contactar amb:
Montse López Molina  – Key Buyers Manager
T: +34 932332019         mlopez@firabarcelona.comT'agrada aquesta publicació?

Contacte amb l'empresa

Captcha Code