665 milions d’euros, l’impacte social d’AIMPLAS al llarg del 2022

665 milions d’euros, l’impacte social d’AIMPLAS al llarg del 2022

AIMPLAS va registrar un impacte social de 665 milions d’euros el 2022, com es recull en la seva quarta memòria de sostenibilitat.

AIMPLAS, l’Institut Tecnològic del Plàstic, ha publicat la seva quarta memòria de sostenibilitat, elaborada seguint els estàndards del Global Reporting Initiative (GRI). El document repassa les activitats i els avenços del centre durant el 2022, relacionats amb els criteris ambientals, socials i de bon govern ESG. A més, reitera el seu compromís amb els deu principis del Pacte Mundial de l’ONU i amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

Com a dada d’interès recollida en el document, l’impacte social de la inversió (SROI) d’AIMPLAS el 2022 va generar 665 milions d’euros. D’aquesta xifra, 431,6 milions van contribuir als ODS i 294,6 milions a l’economia circular.

Reducció de la Petjada de Carboni

AIMPLAS ha implementat mesures durant anys per minimitzar l’impacte de la seva activitat en el medi ambient. Un dels objectius primordials del centre és la cura del medi ambient i l’ajuda a la indústria dels plàstics per fer-ho. Com a mostra d’aquest compromís, es destaca la consecució del segell REDUCCIÓ. Això es deu a la inscripció, pel quart any consecutiu, de la seva petjada de carboni en el registre del Ministeri de Transició Ecològica i Rete Demogràfic.

Així, l’any passat AIMPLAS va aconseguir reduir la seva petjada de carboni un 37,12%, fins a les 53 tones de CO₂, en comparació amb les 384 tones del 2020. Aquesta reducció suposa un 83% menys que el 2019, any en què es va començar a calcular la petjada de carboni.

D’altra banda, seguint criteris socials, AIMPLAS va continuar apostant pel talent, la promoció de la igualtat i la protecció de la salut dels seus empleats. També va dur a terme diverses accions filantròpiques, fomentant el voluntariat entre la seva plantilla.

Altres aspectes destacats de la memòria de sostenibilitat d’AIMPLAS

Pel que fa a la igualtat, el 2022 AIMPLAS va completar la implementació del seu III Pla d’Igualtat, amb mesures relacionades amb la diversitat de gènere. També va iniciar el IV Pla d’Igualtat, centrant-se en els ODS 3 (Salut i Benestar), ODS 8 (Treball Decent), ODS 10 (Reducció de les Desigualtats) i ODS 5 (Igualtat de Gènere). A més, la bretxa salarial entre homes i dones ha disminuït a favor del col·lectiu femení en un 8% des del 2020.

En la mateixa línia, AIMPLAS va obtenir per segona vegada la certificació com a Gran Lloc per Treballar, atorgada per la consultora Great Place to Work. En aquesta avaluació, va obtenir un índex de confiança o Trust Index de 85.

Durant el 2022, més de 3.100 empreses van confiar en AIMPLAS per dur a terme els seus projectes d’Investigació, Desenvolupament i Innovació (I+D+i), desenvolupar serveis tecnològics i dur a terme activitats de formació. A més, la xifra d’empreses associades va assolir els 789 membres, fet que va permetre un increment del 10% en els ingressos.

Per millorar l’excel·lència en la relació amb aquestes empreses, AIMPLAS va iniciar el passat any un projecte d’Experiència del Client que va començar amb una fase de diagnòstic per analitzar la percepció dels clients sobre AIMPLAS. L’objectiu és identificar àrees de millora per aconseguir una excel·lent experiència del client.

Pel que fa a la governança, anant més enllà dels requisits legals, AIMPLAS ha implementat un Model de Govern, Risc i Compliment, i ha completat amb èxit el seu Sistema Integrat de Gestió, millorant l’eficiència i aprofitant la sinergia dels processos i les operacions. En aquest sentit, el 2022 ha estat l’any en què s’han obtingut les certificacions segons les normes ISO 9001 (gestió de la qualitat), ISO 14001 (gestió ambiental), ISO 45001 (gestió de la seguretat i salut en el treball) i UNE 166002 (gestió de la I+D+i).

T'agrada aquesta publicació?

Contacte amb l'empresa

Captcha Code