AIMPLAS està desenvolupant noves tècniques de fabricació de materials lleugers reforçats per a aplicacions en els sectors de l’automoció i l’aeroespacial.

AIMPLAS està desenvolupant noves tècniques de fabricació de materials lleugers reforçats per a aplicacions en els sectors de l’automoció i l’aeroespacial.

A través del projecte MAT2MOVE s’estan desenvolupant materials compostos basats en fibra seca que poden ser utilitzats en peces estructurals i reduir el seu pes en un 50% respecte als metalls, sense perdre la capacitat de ser reciclats.

Aquesta investigació està sent finançada per la Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat Valenciana.

En l’actualitat, la reducció de pes és una de les principals necessitats del sector del transport, tant per complir amb les exigents normatives de reducció de consum i emissions contaminants com per accelerar la introducció del vehicle elèctric a la societat. Des del punt de vista dels materials, la reducció de la proporció de materials metàl·lics i l’augment d’aliatges lleugers a través de materials polimèrics, compostos i estructures híbrides tenen un impacte directe en el consum de combustible i en l’augment de l’autonomia dels vehicles elèctrics.

En aquest sentit, AIMPLAS, l’Institut Tecnològic del Plàstic, està desenvolupant, a través del projecte MAT2MOVE, tecnologies novadores de fabricació de materials lleugers per augmentar l’autonomia del vehicle elèctric i promoure la seva demanda al mercat. Concretament, el centre està treballant en una línia innovadora de fabricació de compostos polimèrics basats en fibra seca que poden ser utilitzats en les carcasses de les bateries. Aquesta investigació es realitza gràcies al finançament de la Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat Valenciana.

Segons ha explicat la investigadora líder en Mobilitat Sostenible i el Futur d’AIMPLAS, Begoña Galindo, “l’objectiu general de MAT2MOVE és implementar una planta pilot per a la fabricació de productes basats en fibra seca i acostar aquesta tecnologia puntera en la transformació de plàstics a les empreses de la Comunitat Valenciana. Amb això, volem contribuir a l’objectiu de descarbonització del sector del transport, mantenint el seu lideratge competitiu i impulsant la mobilitat sostenible”.

Amb aquesta nova tecnologia “busquem obtenir estructures de material compost que alleugereixin el pes de les bateries en un 50%, sense deixar de banda altres requisits com la resistència a la calor i al foc, les propietats mecàniques i l’apantallament electromagnètic que permetin mantenir els nivells de seguretat i eficiència que requereix el vehicle elèctric”, ha afegit Begoña Galindo.

Nous materials aplicables a processos productius d’alta cadència

Així, amb MAT2MOVE, AIMPLAS podrà disposar d’una línia innovadora d’impregnació de fibra seca per fabricar compostos mitjançant la infusió o RTM (Resin Transfer Molding) i obtenir peces amb alts nivells d’impregnació, una reduïda porositat i propietats mecàniques millorades respecte als mètodes actuals de fabricació. Aquests compostos podran incorporar també additius i partícules que els proporcionin noves propietats com l’apantallament electromagnètic i la resistència al foc.

A més, també s’estudiarà la possibilitat que aquestes noves tecnologies puguin aplicar-se en processos de producció d’alta cadència i amb un menor cost de producció, de manera que sigui viable per a les empreses implementar cèl·lules de producció automatitzades capaces d’assolir l’alta producció de peces estructurals lleugeres que requereix el sector de l’automoció. Al mateix temps, el projecte també inclou la investigació en processos energèticament i mediambientalment eficients.

El projecte MAT2MOVE planteja un clar benefici mediambiental introduint noves solucions en el sector del transport, en línia amb les prioritats polítiques de la Unió Europea en la ruta cap a vehicles nets i amb el Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima (PNIEC), que té com a objectiu disposar de 5 milions de vehicles elèctrics (cotxes, furgonetes, motocicletes i autobusos) en 2030. Al mateix temps, la investigació contribueix a assolir el compromís de neutralitat climàtica a Europa per a 2050.

MAT2MOVE és un projecte finançat per la Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme en el marc de la Línia d’Ajuts als Instituts Tecnològics per a projectes d’innovació en col·laboració amb empreses en el context de l’Especialització Intel·ligent 2023. L’objectiu d’aquestes ajudes és fomentar la col·laboració de les empreses amb els centres tecnològics de la Comunitat Valenciana per al desenvolupament de projectes d’I+D de caràcter no econòmic, amb l’objectiu de transformar el model productiu de la regió, de manera que permeti fer front amb garanties als reptes que la societat valenciana haurà d’afrontar en el futur.

T'agrada aquesta publicació?

Contacte amb l'empresa

Captcha Code