AIMPLAS i REDIT VENTURES creen LOFITH COMPOSITES, una companyia centrada en el desenvolupament de composites sostenibles

AIMPLAS i REDIT VENTURES creen LOFITH COMPOSITES, una companyia centrada en el desenvolupament de composites sostenibles

AIMPLAS, l’Institut Tecnològic del Plàstic, i REDIT Ventures, el vehicle d’inversió especialitzat promogut per onze Instituts Tecnològics de REDIT (Xarxa d’Instituts Tecnològics de València), han posat en marxa LOFITH COMPOSITES, una nova companyia de base tecnològica dedicada al desenvolupament de composites termoplàstics de fibra llarga.

Aquests materials compostos estan formats per una matriu de polímer termoplàstic reforçada amb fibra llarga (LFT) o continua (UD-tapes), cosa que permet obtenir peces lleugeres, resistents i amb major versatilitat que els materials compostos termoestables tradicionals. A més, aquests materials es poden funcionaritzar dotant-los de característiques com la conductivitat, l’apantallament o la capacitat ignífuga, la qual cosa els fa idonis per a sectors tan exigents com el de l’automoció o el sector aeronàutic.

Els components fabricats amb aquests materials poden tenir una major resistència mecànica sense perdre ductilitat i amb l’avantatge de poder-se adaptar a diferents processos de fabricació com la injecció, el motlle per compressió o tecnologies de deposició automàtica. A més, els polímers termoplàstics utilitzats són fàcilment reciclables i ofereixen la capacitat de ser reparats, ja que es poden fondre novament durant diversos cicles de processament generant alternatives més econòmiques.

Aquestes característiques han impulsat la demanda de termoplàstics de fibra llarga (posicionant-se com l’alternativa industrial als composites termoestables) en diversos sectors com l’aeroespacial, ferroviari o automoció. En aquest últim, s’espera que els termoplàstics de fibra llarga reemplacin els materials convencionals per reduir el pes total dels vehicles i augmentar la seva eficiència energètica mentre es manté el compliment normatiu d’una indústria tan exigent.

El pla de negoci de la nova companyia preveu arribar als 5 milions d’euros d’ingressos en els primers anys i la creació de més de 25 llocs de treball d’alta qualificació.

Per a José Luis Yusá, president d’AIMPLAS: “La posada en marxa d’aquesta empresa constitueix un esdeveniment molt rellevant per a AIMPLAS, ja que és la primera companyia sorgida a partir d’un dels seus desenvolupaments tecnològics. A més, representa perfectament el compliment del nostre propòsit i l’impacte de la nostra activitat sobre el medi ambient”.

D’altra banda, Gonzalo Belenger, Conseller de REDIT Ventures, afirma que “Amb LOFITH Composites donem pas a la ja quarta spin-off llançada des de REDIT Ventures en aquest últim any, en aquesta ocasió, de la mà d’AIMPLAS. Un exemple més del nivell d’excel·lència de l’R+D més disruptiva dels Instituts Tecnològics de REDIT que ens permet seguir creant empreses de base tecnològica a la Comunitat. Per a això, resulta essencial mantenir l’adequada estabilitat en tota la Xarxa que contribueixi a garantir el seu volum anual de projectes d’R+D – més de 2400 -, així com la seva transferència al teixit industrial”.

T'agrada aquesta publicació?

Contacte amb l'empresa

Captcha Code