Acord del Consell i del Parlament Europeu sobre el reglament d’envasos

Acord del Consell i del Parlament Europeu sobre el reglament d’envasos

Aquesta setmana, la presidència del Consell Europeu i els representants del Parlament Europeu han arribat a un acord polític provisional sobre la proposta de Reglament sobre envasos i residus d’envasos. L’objectiu d’aquest reglament és abordar l’increment dels residus d’envasos generats a la UE, alhora que harmonitza el mercat interior d’envasos i impulsa l’economia circular.

La proposta considera el cicle de vida complet dels envasos i estableix requisits per garantir que siguin segurs i sostenibles. Així, exigeix que tots els envasos siguin reciclables i que es minimitzi la presència de substàncies preocupants. També estableix requisits d’harmonització de l’etiquetatge per millorar la informació al consumidor. D’aquesta manera, la proposta pretén reduir de manera significativa la generació de residus d’envasos establint objectius vinculants de reutilització, restringint certs tipus d’envasos d’un sol ús i exigint als operadors econòmics que minimitzin els envasos utilitzats.

Cal destacar que l’acord assolit aquesta setmana és provisional i queda pendent de l’adopció formal per part de totes dues institucions.

Requisits de sostenibilitat i contingut reciclat en envasos

El text que provisionalment han acordat el Consell i el Parlament de la UE manté en gran part els requisits de sostenibilitat per a tots els envasos comercialitzats i els objectius principals establerts per la Comissió.

A més, s’estableix la restricció per a la comercialització d’envasos alimentaris que continguin substàncies alquíliques perfluorades i polifluorades (PFAS) per sobre de determinats llindars. L’acord provisional també conserva els objectius principals per als anys 2030 i 2040 pel que fa al contingut mínim de reciclatge en envasos de plàstic. Queden exclosos d’aquests objectius els envasos de plàstic compostables i aquells en què el plàstic representa menys del 5% del pes total. La Comissió haurà de revisar la implementació dels objectius per al 2030 i avaluar la viabilitat dels objectius per al 2040.

A més, l’acord insta la Comissió a avaluar, tres anys després de l’entrada en vigor del Reglament, l’estat del desenvolupament tecnològic dels envasos de plàstic d’origen biològic i, basant-se en aquesta avaluació, establir requisits de sostenibilitat per als envasos de plàstic d’aquest tipus.

D’altra banda, les noves normes reduirien els embalatges innecessaris establint una proporció màxima de l’espai buit del 50% en els envasos agrupats, de transport i de comerç electrònic. També requeririen que els fabricants i importadors garanteixin la minimització del pes i volum dels embalatges, excepte en els casos dels dissenys d’embalatge protegits (sempre que aquesta protecció ja estigués en vigor en la data d’entrada en vigor del Reglament).

Objectius de reutilització i obligacions de recàrrega

De la mateixa manera, el text aprovat estableix nous objectius vinculants de reutilització per a l’any 2030 i objectius indicatius per al 2040. Aquests objectius varien segons el tipus d’envàs: begudes alcohòliques i no alcohòliques (excepte vi i vins aromatitzats, llet i altres begudes altament peribles), embalatges de transport i venda (excepte aquells utilitzats per a mercaderies perilloses o equips de gran mida i embalatges flexibles en contacte directe amb aliments) i embalatges agrupats. Cal destacar que els envasos de cartó queden generalment exempts d’aquests requisits.

L’acord introdueix excepcions de cinc anys per a l’assoliment dels objectius de reutilització en condicions específiques. Aquestes condicions inclouen que l’estat membre exempt superi en 5 punts percentuals els objectius de reciclatge establerts per al 2025 i el 2030.

A més, es requerirà que l’estat membre estigui en camí d’assolir els seus objectius de prevenció de residus. Igualment, es demanarà als operadors que adoptin plans corporatius de prevenció i reciclatge de residus que contribueixin a assolir els objectius establerts en el reglament.

Les noves normes també eximeixen les microempreses d’assolir aquests objectius i obren la possibilitat que els operadors econòmics formin grups de fins a cinc distribuïdors finals per aconseguir els objectius de reutilització de les begudes.

Els col·legisladors han establert l’obligació pels establiments de menjar per emportar de facilitar als clients la possibilitat de portar els seus propis envasos per omplir-los amb begudes fredes o calentes o menjar preparat, sense cost addicional. A més, fins al 2030, les activitats de menjar per emportar han de fer esforços per oferir un 10% dels seus productes en formats d’envasos aptes per a la reutilització.


Sistemes de retorn de dipòsits

D’acord amb les noves normatives, abans del 2029, els estats membres han de garantir la recollida separada d’almenys el 90% anual de les ampolles de plàstic i envasos metàl·lics de begudes d’un sol ús. Per assolir aquest objectiu, han de posar en marxa sistemes de retorn de dipòsits (DRS) específics per a aquests formats d’embalatge. Cal assenyalar que els requisits mínims per als DRS no s’aplicaran als sistemes ja en funcionament abans de l’entrada en vigor del Reglament, sempre que aquests compleixin l’objectiu del 90% per al 2029.

Limitacions a certs formats d’envasos

Les noves normatives imposen restriccions a certes formes d’envasos, incloent-hi els envasos de plàstic d’un sol ús per a fruites i verdures, productes alimentaris i begudes, condiments, salses en l’àmbit HORECA, així com per a petits articles cosmètics i de tocador utilitzats en l’àmbit hotelers (com ara ampolles de xampú, gel corporal i loció) i per a les bosses de plàstic molt lleugeres, com les que es proporcionen als mercats de menjar a granel.

Següents passos del reglament d’envasos després d’aquest primer acord

L’acord provisional del reglament d’envasos s’ha de presentar ara als representants dels estats membres al Consell (Coreper) i a la comissió de medi ambient del Parlament per a la seva aprovació. Si es ratifica, el text haurà de ser adoptat formalment per ambdues institucions, després de ser revisat pels juristes lingüistes, abans que pugui ser publicat al Diari Oficial de la UE i entrar en vigor. El reglament s’aplicarà 18 mesos després de la data d’entrada en vigor.

T'agrada aquesta publicació?

Contacte amb l'empresa

Captcha Code