AIMPLAS i TNO conclouen que la solvòlisi és el millor mètode per al reciclatge dels biocomposite del sector aeronàutic

AIMPLAS i TNO conclouen que la solvòlisi és el millor mètode per al reciclatge dels biocomposite del sector aeronàutic

La indústria de l’aviació està augmentant l’ús de materials biocomposite en els seus components per a mitigar el seu impacte mediambiental. Els biocomposites empren fibres naturals com a reforç i resines procedents de fonts renovables.

No obstant això, la novetat i heterogeneïtat d’aquests materials, la seva naturalesa termoestable i el fet que manquin de fibres de carboni, amb un alt valor de mercat, dificulta donar amb una solució eficient per a la seva gestió quan en arribar al final de la seva vida útil es converteixen en un residu.

AIMPLAS, Institut Tecnològic del Plàstic, i el centre holandès TNO han finalitzat el projecte ELIOT que ha permès realitzar una profunda revisió de les tecnologies actuals de reciclatge tant de compòsits com de biocomposites que s’empren en el sector aeronàutic per a analitzar les alternatives més factibles tècnicament a escala planta pilot i viables des del punt de vista tècnic i econòmic. Com a resultat de l’estudi, la solvòlisi es presenta com el millor mètode d’entre les 12 tecnologies analitzades per al reciclatge de sis  biocomposites diferents. Aquest estudi contribueix a impulsar tecnologies de reciclatge a un cost eficient que permeti a la indústria aeronàutica garantir la sostenibilitat dels seus components en la cerca de noves solucions alineades amb l’Economia Circular.

Aquest estudi contribueix a impulsar tecnologies de reciclatge a un cost eficient que permeti a la indústria aeronàutica garantir la sostenibilitat dels seus components en la cerca de noves solucions alineades amb l’Economia Circular.

Llegeix l’article complet

T'agrada aquesta publicació?

Contacte amb l'empresa

Captcha Code