La Certificació de Plàstics d’AENOR continua la seva activitat

La Certificació de Plàstics d’AENOR continua la seva activitat

Aenor Certificació de Plàstics, informa que tot i les restriccions imposades davant l’extensió de la crisi de la Covid-19, s’han ajustat l’activitat a les directrius de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), les autoritats sanitàries i els governs nacionals, mantenint la gestió de tots els serveis amb l’objecte de donar continuïtat a les activitats pròpies de la Certificació de productes.

En aquest sentit, informen que tot el personal tècnic d’Aenor i de la Secretaria està realitzant teletreball des que es decretés l’estat d’alarma i romanen en contacte telemàtic amb totes les parts implicades en els esquemes de certificació: clients, laboratoris, consumidors, entitats d’avaluació, entitats d’acreditació, etc. per seguir desenvolupant la nostra activitat de manera satisfactòria.

Aquesta situació ha obligat a modificar la sistemàtica habitual d’inspecció i presa de mostres dels productes certificats en el Comitè de Certificació de Plàstics. Les inspeccions previstes fins al 30 d’abril del 2020 s’han ajornat fins acordar una data en què la situació permeti que les inspeccions es puguin dur a terme en les millors condicions de seguretat, tant per al personal de les empreses a auditar com per al personal d’Aenor.

No obstant això, i amb l’objectiu de minimitzar els retards en els processos de certificació inicials i de seguiment i donar continuïtat a l’esquema de certificació d’una forma ordenada, s’estan realitzant les preses de mostres d’aquestes inspeccions previstes de manera remota.
 
Així mateix, tant al laboratori CEIS com la resta de laboratoris que participen en els procés de certificació, estan treballant de manera activa per complir amb els compromisos adquirits i prenent totes les mesures preventives recomanades per les autoritats per garantir la salut dels seus treballadors i aliens en contacte amb ells.

T'agrada aquesta publicació?

Contacte amb l'empresa

Captcha Code