Certificació OCS

Certificació OCS

Operation Clean Sweep, una iniciativa mundial de la indústria del plàstic per a reduir possibles fuites de microplàstics, en forma de gransa, escates o resina en pols, al medi ambient, que avança gràcies al compromís de tots.

Demostra que compleixes el teu compromís gràcies a la certificació AEONOR del OCS!

Què és OCS?

És un programa voluntari de la indústria dels plàstics pensat per a evitar que la gransa (pèl·lets o microplàstics primaris) acabin al mar.

És essencial el compromís de tots en les empreses, per a evitar la pèrdua de gransa.

A qui va dirigit?

Es pot aplicar a qualsevol empresa que intervingui en la producció, transport, magatzematge i transformació de primeres matèries plàstiques, independentment d’on es trobi el/els centre/s d’activitat.

En què consisteix?

Operation Clean Sweep consisteix en impulsar l’ús de pràctiques eficients de neteja i control de gransa en totes les operacions en les que es manipuli gransa de plàstic, per a minimitzar les fuites al medi ambient.

Entre aquestes pràctiques, AENOR certifica el grau de compliment de 5 mesures principals:

 1. Fer de l’objectiu << zero pèrdues de gransa>> una prioritat.
 2. Avaluar la situació i les necessitats de la seva empresa.
 3. Realitzar les millores necessàries en les instal·lacions i els equips.
 4. Sensibilitzar als empleats i crear sentit de responsabilitat.
 5. Realitzar un seguiment i fer complir els procediments.

AENOR certifica el teu compromís

Una vegada adherit al OCS, AENOR certifica el grau d’implantació de l’esquema OCS en la teva empresa de manera regular, d’acord amb els principis d’imparcialitat i independència, així com als requisits del reglament de referència, demostrant d’aquetsa manera el compliment de les mesures a les quals t’has compromès.

AENOR és l’entitat de certificació encarregada de la planificació, realització i gestió del procés de certificació, des de la recepció de la sol·licitud de la certificació fins la finalització del procés, que inclou l’emissió de l’informe final d’avaluació i certificat corresponent, així com el posterior manteniment de la certificació.

La garantia d’una gestió global compromesa

 • Sol·licita més informació detallada del procés de certificació AENOR.
 • La sol·licitud haurà de cursar-se per cada centre de producció on es desitgi sol·licitar la certificació.

Més informació

Beneficis

 • Participar en iniciatives voluntàries de la indústria.
 • Reduir l’impacte en el medi ambient aquàtic.
 • Millorar l’organització dels llocs de treball amb l’objectiu d’evitar i resoldre fuites.
 • Reduir el desaprofitament material i maximitzar l’ús de primeres matèries

 • Prevenir relliscades i caigudes, i millorar l’eficiència operacional.
 • Garantitzar el compliment de la normativa local i nacional en matèria de control de gransa.
 • Protegir i incrementar la reputació de la seva empresa i la indústria dels plàstics.
 • Formar part d’una xarxa internacional d’empreses adherides.

T'agrada aquesta publicació?

Contacte amb l'empresa

Captcha Code