Comença la quarta sessió per al Tractat Global dels Plàstics

Comença la quarta sessió per al Tractat Global dels Plàstics

El tractat Global dels Plàstics aspira a ser un instrument internacional jurídicament vinculant per combatre la contaminació derivada dels plàstics. En aquest context, Plastics Europe, una associació que aglutina la indústria productora de matèries primeres plàstiques a Europa, ha expressat la seva intenció de posar fi a la contaminació per plàstics abans del 2040.

Per assolir aquest objectiu, les empreses de la cadena de valor del plàstic estan treballant per establir una economia circular per a aquests materials. Aquest model busca gestionar tots els polímers de manera responsable des de la seva producció fins al seu final de vida, mitjançant una combinació de producció eficient, disseny sostenible, ús responsable, reutilització i reciclatge.

Malgrat una primera proposta del Tractat Global dels Plàstics l’any 2023, que no va aconseguir els resultats desitjats en la lluita contra la contaminació ni en la promoció de l’economia circular, Plastics Europe confia que la quarta ronda de negociacions (INC-4), que comença avui, permeti desenvolupar un sistema més efectiu.

Així mateix, Plastics Europe considera imprescindible un marc polític que fomenti la circularitat per a combatre la contaminació plàstica. En paraules de Virginia Janssens, directora general de l’associació, és essencial que totes les parts interessades, incloent-hi la indústria i els governs, col·laborin estretament per trobar solucions comunes.

La directora general destaca la importància de tractar els residus plàstics com una matèria primera amb valor econòmic real. Argumenta que aquest enfocament incrementa l’incentiu per reutilitzar i reciclar els plàstics, en comptes d’abandonar-los o incinerar-los, impulsant així inversions en infraestructures de gestió de residus i en innovació.

En conseqüència, Plastics Europe insta als negociadors a Ottawa a establir mesures polítiques que augmentin el valor dels residus plàstics com a matèria primera circular. Proposen, entre altres, objectius nacionals de contingut reciclat per als sectors que fan servir plàstics.

Finalment, la indústria plàstica europea considera que aquest enfocament, basat en l’increment del valor dels residus plàstics, és més eficaç per combatre la contaminació que les prohibicions i restriccions.

T'agrada aquesta publicació?

Contacte amb l'empresa

Captcha Code