Solucions per al reciclatge de compostos i plàstics complexos

Solucions per al reciclatge de compostos i plàstics complexos

Els composites i els plàstics complexos són elements clau en la nostra societat contemporània, amb una presència omnipresent en sectors com l’envasament d’aliments, l’energia renovable i l’aeroespacial. Tot i les seves múltiples aplicacions i el seu valor estratègic, la seva gestió postconsum continua sent un desafiament.

La falta de circularitat en aquests materials deixa a la vista diversos obstacles. La combinació de múltiples materials en un sol producte, juntament amb la presència de polímers termoestables i entrecreuats, dificulta el seu reciclatge. Encara que s’ha registrat un augment en els índexs de reciclatge a Espanya i Europa, aquests materials segueixen plantejant reptes, des de la fase de recollida fins als processos de transformació.

El reciclatge d’aquests materials requereix una combinació de processos mecànics, físics, químics i biològics, tots ells interconnectats per assegurar resultats òptims. En aquest context, el projecte OSIRIS emergeix com una resposta estratègica, orientada a impulsar la recerca i el desenvolupament de tecnologies per a l’economia circular en el camp dels composites i els plàstics complexos.

Sota l’ombra del Programa Estatal de Generació del Coneixement, diversos Centres Tecnològics d’Excel·lència han treballat conjuntament en aquesta iniciativa. Entre els avenços més rellevants, destaca el desenvolupament de mètodes de reciclatge biològic i enzimàtic, com ara la degradació de polietilè tereftalat (PET) i poliuretà (PUR) per microorganismes específics.

Així mateix, s’han realitzat progressos significatius en els processos de reciclatge químic i termoquímic, especialment en la solvòlisi i la piròlisi. Tot i això, aquests processos encara es troben en una fase de refinament, amb reptes com la reducció dels temps de procés i la millora de l’eficiència energètica.

El camí cap a una economia circular en el sector dels composites i els plàstics complexos requereix un esforç continu d’investigació i desenvolupament. Tanmateix, els avenços fins ara demostren un potencial prometedor i un compromís compartit en la consecució d’aquest objectiu.

T'agrada aquesta publicació?

Contacte amb l'empresa

Captcha Code