Del 18 al 19 d’octubre | Implantació d’un Sistema de Gestió de la Responsabilitat Social SR10

Del 18 al 19 d’octubre | Implantació d’un Sistema de Gestió de la Responsabilitat Social SR10

Cada vegada més organitzacions inclouen la Responsabilitat Social com a criteri en la seva presa de decisions, com a garantia de competitivitat, reducció de riscos i millora de la seva gestió. L’especificació IQNet SR10 Sistema de Gestió de la Responsabilitat Social ajuda les organitzacions a integrar els principis de Responsabilitat Social en la seva estratègia i gestió diària. Aquest model, aplicable a totes les organitzacions, grans o petites, públiques o privades, de qualsevol sector, estableix els requisits per implantar un sistema de gestió de la Responsabilitat Social certificable. Amb aquest curs, coneixeràs els principis i requisits de la Responsabilitat Social i aprendràs de forma pràctica a aplicar una estratègia de Responsabilitat Social integrada a l’Estratègia de l’Organització mitjançant la implantació d’un sistema de gestió de la Responsabilitat Social.

Del 18 al 19 d’octubre de 2023 | En streaming

De 9.00 h a 14.00 h i de 15.30 h a 18.00 h

Preu soci: 580 € + IVA

No soci: 725 € + IVA

Inscriu-te

Objectius

 • Conèixer les directrius de la Norma Internacional ISO 26000.
 • Identificar els models i les eines disponibles per posar en pràctica els principis de la Responsabilitat Social.
 • Entendre l’especificació IQNet SR10 com a base d’un sistema de gestió de la Responsabilitat Social certificable.
 • Analitzar des d’un punt de vista pràctic els requisits d’IQNet SR10.
 • Adquirir els coneixements necessaris per afrontar la integració de la Responsabilitat Social en l’estratègia i gestió de l’organització.

Programa

 1. La guia internacional ISO 26000. Directrius per a la Responsabilitat Social.
 2. Eines per a la integració de la Responsabilitat Social en les activitats i decisions de les organitzacions.
 3. El model internacional IQNet SR10 per a la implementació i certificació d’un sistema de gestió de la Responsabilitat Social.
 4. Anàlisi dels requisits de l’especificació IQNet SR10.

  – Context de l’organització.
  – Lideratge.
  – Planificació.
  – Suport.
  – Operació i grups d’interès.
  – Avaluació del rendiment.
  – Millora
 5. Desplegament i integració del sistema de gestió de la Responsabilitat Social amb altres sistemes i models de gestió.
 6. Beneficis de la Responsabilitat Social.
 7. Casos pràctics.

Metodologia

El curs s’imparteix en una plataforma de teleformació amb presència simultània del professor i els alumnes interactuant a l’Aula Virtual durant tota la formació. Durant el temps que dura el curs, el docent exposa la matèria per videoconferència, amb exemples pràctics i atenent les preguntes i consultes dels alumnes. El professor combina les sessions teòriques amb la realització d’exercicis col·laboratius en equips de treball, la qual cosa garanteix l’aprenentatge i l’adquisició de coneixements, de manera similar a la formació presencial.

Destinataris

Personal directiu de RS (Responsabilitat Social), RRHH (Recursos Humans), Comunicació, Màrqueting, Qualitat, Medi Ambient, així com qualsevol persona implicada, directament o indirectament, en la Sostenibilitat de la seva empresa o que estigui interessada a adquirir coneixements que pugui desenvolupar en la seva carrera professional.

T'agrada aquesta publicació?

Contacte amb l'empresa

Captcha Code