El compromís de tota la indústria dels plàstics

El compromís de tota la indústria dels plàstics

Què és OCS?

Operation Clean Sweep® (OCS) és una iniciativa mundial de la indústria dels plàstics per a evitar l’emissió al medi ambient de partícules de plàstic (gransa, escates, pols), que pot produir-se de manera involuntària en qualsevol de les etapes de la cadena de valor dels plàstics: Producció, manipulació, transport, transformació i reciclatge.

El OCS és un programa voluntari per a la gestió responsable, amb la finalitat d’ajudar al fet que en totes les operacions en les quals es manipuli gransa de plàstic, s’apliquin bones pràctiques de neteja i control de gransa i aconseguir així, que no hi hagi fugides al medi ambient.

Beneficis de OCS

Dona valor al teu compromís!

Una vegada adherida l’empresa al programa OCS pot a més verificar el seu compromís a través d’una entitat tercera independent
L’Associació Espanyola d’Industrials de Plàstics (ANAIP), com licenciataria de OCS a Espanya, i AENOR, han desenvolupat un esquema de certificació a la disposició de la indústria que verifica la implementació de bones pràctiques de neteja i control de possibles fuites de microplàstics, en forma de gransa, escates o resines en pols, en totes les operacions en les quals l’empresa manipuli gransa, per a minimitzar les fugides al medi ambient

T'agrada aquesta publicació?

Contacte amb l'empresa

Captcha Code