Plàstics i agricultura: com ajuden aquests materials a minimitzar l’ús d’aigua en els cultius

Plàstics i agricultura: com ajuden aquests materials a minimitzar l’ús d’aigua en els cultius

Estem vivint una primavera extraordinàriament seca que està aguditzant una sequera que ja es remunta diversos mesos a Espanya. Els agricultors reclamen polítiques hídriques que ajudin a fer front a aquesta situació mentre veuen com es fan malbé bona part dels cultius d’aquesta temporada.

L’escassetat de pluges és la pitjor de les notícies per al camp espanyol, que ha estat tradicionalment un dels majors productors de fruites i verdures d’Europa. I els plàstics han tingut molt a veure en el procés de convertir algunes zones àrides com Múrcia i Almeria en llocs on el sector agrari està més desenvolupat.

L’ús de plàstics en l’agricultura i en la ramaderia rep el nom de plasticultura i és una eina molt important per a reduir l’impacte d’aquestes activitats en l’entorn i optimitzar els recursos, sobretot l’aigua.


Probablement, un dels usos més coneguts dels plàstics en l’agricultura són els sistemes de reg per degoteig, que aboquen l’aigua de manera focalitzada i específica per a cada planta, la qual cosa permet estalviar entre el 30% i el 60% del consum. Amb aquest sistema, l’aigua se subministra directament a l’arrel de la planta, evitant també les pèrdues d’aigua per l’evaporació.

Altres usos dels plàstics que permeten aprofitar al màxim l’aigua són els films per a embuatar, és a dir, films que cobreixen la zona del terreny on es conrearà. Se’ls fan forats on es col·loquen les plantes i, d’aquesta manera, s’evita la proliferació de males herbes i es manté la humitat del terreny, evitant també la pèrdua d’aigua per efecte de l’evaporació.

Els films també s’utilitzen per als hivernacles, potser una altra de les aplicacions més reconegudes dels plàstics en l’agricultura. Els hivernacles fets de plàstics protegeixen els cultius dels canvis bruscos de temperatura, les pluges i de la radiació solar, mantenint en el seu interior un entorn més favorable per al desenvolupament de la plantació.

Els túnels de plàstic tenen una funció semblant a la dels hivernacles, però són més petits i permeten protegir els cultius del vent, de les pluges, del sol, de les gelades i fins i tot d’animals com els ocells o d’insectes, afavorint el seu desenvolupament. A més, els túnels permeten avançar les collites, perquè es poden utilitzar mantes tèrmiques per a augmentar la temperatura ambiental.

Veient les grans possibilitats d’estalvi d’aigua que ofereixen els plàstics agraris, és important tancar el cercle fent que aquests materials siguin tan duradors sigui possible i garantint la seva correcta gestió de fi de vida. Una manera d’assegurar el correcte tractament dels residus és sumar-se a MAPLA, una associació sense ànim de lucre creada pels productors de plàstics d’ús agrari per a organitzar un sistema de gestió dels residus plàstics agraris no envasos a Espanya. Els plàstics recollits es reciclen i tornen al mercat en forma de nous productes plàstics, ja siguin agraris o no.

Una altra opció és utilitzar plàstics biodegradables compostables que compleixin amb la norma UNE EN 17033, que certifica que el film és biodegradable en el sòl. Els avantatges d’aquests plàstics en aquestes aplicacions sobrepassen el fet que es puguin biodegradar al final de la seva vida útil, també faciliten o minimitzen els processos de recollida, separació i tractament dels residus.

T'agrada aquesta publicació?

Contacte amb l'empresa

Captcha Code