El Congrés espanyol retarda l’aplicació de l’impost als envasos plàstics no reutilitzables fins a 2023

El Congrés espanyol retarda l’aplicació de l’impost als envasos plàstics no reutilitzables fins a 2023


La Comissió de Transició Ecològica del Congrés dels Diputats ha aprovat l’esmena que dona una moratòria d’un any a l’aplicació de l’impost als envasos de plàstic no reutilitzables que estava previst que entrés en vigor amb l’aprovació de la Llei de Residus i Sòls Contaminats. Amb aquesta novetat, l’impost no començarà a aplicar-se fins a l’1 de gener de 2023.

La decisió es va prendre el 16 de desembre en una sessió en la qual també es van aprovar altres esmenes demandades per la indústria com:

  • la creació d’un mecanisme equivalent a la repercussió jurídica en el qual està obligat al pagament de l’impost el primer adquirent al contribuent tant en venda com en lliurament;
  • la incorporació del sentit finalista de l’impost
  • l’exempció del pagament de l’impost al material reciclat provinent del reciclatge químic.

L’ajornament de l’aplicació de l’impost de 0,45 euros per quilo de plàstic no reciclat als envasos plàstics no reutilitzables dona més temps a les empreses del sector a adaptar-se a una taxa que, segons un estudi de la plataforma EsPlásticos, podria suposar la fallida de la gran majoria de les empreses del sector dels envasos.

La creació d’un mecanisme de repercussió jurídica és fonamental també per a la sostenibilitat del sector, que ha centrat les seves demandes en aquest punt des que es va donar a conèixer l’esborrany del projecte de Llei de Residus i Sòls Contaminats.

La norma continua ara la seva tramitació parlamentària amb una nova votació en el Congrés el 23 de desembre.

S’espera que quedi aprovada al llarg del primer semestre de 2022 ja que inclou part de la trasposició de la directiva SUP, per al que ja ha acabat el termini marcat per la Unió Europea.

T'agrada aquesta publicació?

Contacte amb l'empresa

Captcha Code