El projecte OCS es converteix en una part intrínseca de l’ADN de PlasticsEurope

El projecte OCS es converteix en una part intrínseca de l’ADN de PlasticsEurope

S’anuncia el pla d’acció per al desenvolupament d’un esquema de certificació europeu per aconseguir zero pèrdues de pellets.

PlasticsEurope, l’associació paneuropea que representa als fabricants de matèries primeres plàstiques, ha publicat l’Informe de Avenços anual del programa Operation Clean Sweep® (OCS) per a la contenció de pellets 1 de la indústria. El document analitza els avenços realitzats per les empreses membres de l’associació juntament amb les de la cadena de valor per acabar amb la pèrdua de pellets (petites boles de plàstic que s’utilitzen com a matèria primera per produir productes plàstics) a qualsevol entorn.

A més, en aquesta ocasió, PlasticsEurope ha donat a conèixer el pla d’acció que va a dur terme juntament amb la cadena de valor dels plàstics per desenvolupar, abans de finals de 2022, un esquema de certificació europeu enfocat a zero pèrdues de pellets. Aquest esquema ha d’establir requisits comuns basats en els sis pilars del compromís OCS que seran auditats periòdicament per entitats terceres acreditades. L’objectiu és que totes les empreses membres de PlasticsEurope hagin estat auditades al 2025.

“Això permetrà a la indústria dels plàstics demostrar de manera transparent els seus esforços per implementar mesures concretes cap a la zero pèrdua de pellets en el medi ambient”, ha explicat el Dr. Markus Steilemann, CEO d’Covestro i President de PlasticsEurope. “Aquesta és una invitació a tota la cadena de valor dels plàstics perquè s’uneixin a la nostra organització”.

Les matèries primeres plàstiques per a ser transformades en productes es presenten en diferents formes: poden ser pellets, pols o escates. Si bé s’apliquen estrictes controls ambientals, de seguretat i de gestió de qualitat en tota la indústria del plàstic, la pèrdua involuntària de pellets pot donar-se en diferents etapes al llarg de la cadena de valor. El programa OCS ofereix recomanacions a les empreses sobre com aconseguir que aquestes pèrdues es redueixin a zero convertint-se en una part essencial del Compromís Voluntari 2030 de PlasticsEurope.

El suport de la cadena de valor dels plàstics a OCS va seguir creixent ja que en 2019 prop de 700 empreses es van unir a el programa. Cal destacar la unió de tres importants ports europeus que manipulen pèl·lets: Cartagena i Tarragona a l’estat espanyol i Felixstowe al Regne Unit. A més, PlasticsEurope va assolir una fita important al aconseguir que el 100% dels seus membres s’hagi unit a el programa OCS.

Virginia Janssens, directora general de PlasticsEurope ha declarat: “m’enorgulleix que PlasticsEurope s’hagi convertit en la primera associació empresarial de el món en fer de l’adhesió a OCS una condició obligatòria per als seus membres”. A més, ha afegit que: “la problemàtica global de les pèrdues de pellets només es pot resoldre prenent mesures conjuntes amb tota la cadena de valor dels plàstics”.

A l’estat espanyol, la cadena de valor també treballa unida per impulsar OCS

Gràcies a l’acord de col·laboració signat el 2017 per PlasticsEurope i ANAIP (Associació Espanyola de Transformadors de Plàstics) per promoure la implementació d’OCS en tota la cadena de valor dels plàstics a Espanya, a finals de 2019, més de 70 empreses entre productors , transformadors, operaris logístics i distribuïdors, havien signat el compromís d’OCS. Això suposa que el nombre de signants es va triplicar respecte a l’any anterior. Una xifra que segurament es dupliqui en 2020.

Cal destacar que dels cinc ports europeus signants d’OCS, dos són espanyols: els ports de Cartagena i Tarragona.

A més, ANAIP, amb el suport de PlasticsEurope i la col·laboració de l’empresa internacional de certificació AENOR, ha estat pionera en el desenvolupament d’un esquema de certificació OCS. En 2019 dos importants transformadors espanyols ja van obtenir el certificat OCS.

Antecedents:

Els Sis Compromisos d’OCS a Europa

El programa OCS es basa en sis pilars: millorar la configuració de el lloc de treball per prevenir i abordar els vessaments, crear procediments interns per aconseguir zero pèrdues de material plàstic, formar i responsabilitzar als empleats, auditoria, compliment legal i conscienciació dels partners de la cadena de valor.

Què és OCS?

PlasticsEurope és el coordinador europeu de la iniciativa global “Operation Clean Sweep®”, el programa per aconseguir zero pèrdues de pellets. Com a tal, PlasticsEurope anima a tota la cadena de valor dels plàstics, ja siguin empreses membre, proveïdors logístics, transportistes, transformadors o recicladors a unir-se a el programa i implementar-ho en les seves activitats diàries.

T'agrada aquesta publicació?

Contacte amb l'empresa

Captcha Code