El sector demana normes harmonitzades sobre els requisits de contingut reciclat

El sector demana normes harmonitzades sobre els requisits de contingut reciclat

Diverses associacions sectorials han demanat a la Comissió Europea i als estats membres adoptin aquest 2023, normes harmonitzades en l’àmbit europeu basades en balanç de masses per a calcular el contingut reciclat dels productes plàstics.

Aconseguir una economia circular per als plàstics implica impulsar l’ús de materials reciclats. Juntament amb les inversions en cadenes de subministrament i producció neutres per al clima, es necessita un major suport per a evitar la generació de residus, fomentar la reutilització de plàstics i l’ampliació dels processos de reciclatge, tan mecànics, com a orgànics i químics.

Fabricants, transformadors i usuaris de productes plàstics o envasos de plàstic en tots els sectors estan interessats a augmentar significativament el subministrament i l’ús de plàstics reciclats.

Si bé el reciclatge mecànic- com a opció preferida, ofereix beneficis en termes de costos, respecte mediambiental i rendiment, es necessiten més inversions en totes les tecnologies per a augmentar el reciclatge.

Reciclatge químic

Així, el reciclatge químic permet convertir residus plàstics no aptes per al reciclatge mecànic, en nous productes químics. En aquest sentit, pot subministrar material addicional d’alta qualitat a nombroses aplicacions. És el cas d’envasos intel·ligents, dispositius mèdics, o uns certs components que requereixen plàstics reciclats d’alta qualitat per qüestions de seguretat i rendiment.

Per a aprofitar aquest potencial del reciclatge químic és necessari que existeixin regles harmonitzades a la UE que siguin capaces de calcular el percentatge de material reciclat d’un producte, i és urgent incrementar les inversions en aquestes tecnologies.

Una forma viable i eficient d’escalar les capacitats del reciclatge químic per a complir els pròxims objectius és integrar els processos de reciclatge químic en les instal·lacions industrials de producció de plàstics a gran escala. D’aquesta manera s’evitarien els costos afegits d’energia i la petjada de carboni de les instal·lacions separades. Atès que les matèries primeres reciclades es barregen amb les matèries primeres verges i no poden separar-se físicament, una cadena de custòdia de balanç de masses permetria disposar d’una major quantitat de contingut reciclat.

Calcular el contingut reciclat mitjançant un balanç de masses

Per tot això, les associacions demanen a la Comissió Europea un mètode de càlcul i verificació harmonitzat a la UE per a estipular com assignar els percentatges de contingut reciclat als productes de sortida. Concretament, sol·liciten a la Comissió que adopti urgentment una cadena de custòdia basada en el balanç de masses per a calcular el contingut reciclat dels processos de reciclatge químic. El balanç de masses és un mètode transparent i auditable per a rastrejar una característica de material definida al llarg de la cadena de valor, des dels proveïdors de materials fins als consumidors.

Precisament, ja s’utilitza una cadena de custòdia de balanç de masses en altres sectors, com els de productes forestals sostenibles i comerç just de cacau i xocolata.

Per a complir amb els objectius de contingut reciclat per a 2030, es necessita certesa legal sobre el mètode i temps suficient per a planificar, finançar, obtenir permisos, i construir unitats de reciclatge addicionals i infraestructura complementària. Cadascun d’aquests passos poden portar diversos anys.

Un mètode de càlcul i verificació harmonitzat a la UE també hauria d’estipular com assignar el contingut reciclat als productes de sortida. Les associacions sectorials consideren que un model exempt d’ús de combustible proporcionaria un sistema sòlid, viable amb rutes de reciclatge de productes químics, i permetria als productors i usuaris de contingut reciclat aconseguir els nivells esperats pel mercat i requerit per la legislació de la UE. El que contribuiria de manera oportuna, a impulsar la circularitat al següent nivell.

En aquest context, la verificació i certificació per tercers del mètode de càlcul serà necessari per a garantir la credibilitat al llarg de tota la cadena de valor i generar compromís i confiança entre els consumidors.

Directiva SUPD

Les regles que s’estan desenvolupant actualment per la Directiva de Plàstics d’un Sol Ús (SUPD) i que s’implementaran tindran un impacte clau en les inversions en reciclatge mecànic i químic a Europa. Així, aconseguir els objectius fixats per a 2030 i 2040 (per exemple, en la recent proposta de Reglament d’Envasos i Residus d’Envasos) requerirà que la indústria també comenci inversions de reciclatge de productes químics en l’àmbit comercial immediatament. Per tant, és fonamental que els responsables polítics estableixin un precedent sobre quan i com s’aplicarà a la UE una cadena de custòdia de balanç de masses en plàstics reciclats. Aquest precedent també hauria de marcar la direcció de la política en els sectors que no són el de l’embalatge, com l’automoció o la construcció, on els objectius de plàstics reciclats s’estan discutint actualment o poden sorgir en el futur.

Per a concloure, les associacions demanen a la Comissió Europea que utilitzi la base legal SUPD per a adoptar en 2023 les regles de càlcul de la UE que permetin l’ús d’un mètode de crèdit de balanç de masses amb un model exempt d’ús de combustible per a calcular el contingut reciclat químicament en plàstics.

A més, ha d’haver-hi claredat i coherència en aquestes regles amb altres lleis que aborden el contingut reciclat en plàstics i materials químics no plàstics. Això impulsaria l’economia circular, enfortiria l’autonomia estratègica de la UE en matèria de matèries primeres i contribuiria a complir els objectius climàtics.

Entre les associacions que demanen aquestes mesures (un total de 23) figuren European Plastics Coverters (EuPC), Plastics Europe, Vinyl Plus o Petcore Europe.

T'agrada aquesta publicació?

Contacte amb l'empresa

Captcha Code