Els taps adherits, obligatoris des d’aquest dimecres

Els taps adherits, obligatoris des d’aquest dimecres

Aquest dimecres, 3 de juliol, va entrar en vigor la norma que obliga que els taps dels envasos de begudes de fins a tres litres estiguin units als mateixos en tot moment. Tots els envasos de begudes d’aquesta mida que es comercialitzin al nostre país han d’incorporar mecanismes perquè els seus taps romanguin subjectes. Tot i que la norma ha entrat en vigor aquesta setmana, fa mesos que ja es veuen ampolles amb taps adherits, cosa que en alguns casos ha estat mal valorada pels usuaris per la incomoditat que suposen.

La normativa és conseqüència del mal ús dels taps, tant per part dels consumidors com de les recicladores, a causa de la seva mida reduïda, que fa que sovint acabin contaminant el nostre entorn. Per combatre aquest problema, la Unió Europea va crear la Directiva Europea 2019/904, que busca prevenir i reduir l’impacte d’alguns productes plàstics en el medi aquàtic i en la salut humana. Les autoritats europees van desenvolupar la norma harmonitzada UNE-EN 17665, que acaba d’entrar en vigor, i estableix que els envasos de begudes de fins a tres litres han de mantenir les seves tapes i taps de plàstic units al recipient durant la fase d’utilització. Aquesta mesura pretén evitar que els taps acabin al medi ambient i assegurar que es reciclin juntament amb les ampolles.

No obstant això, la norma ha generat polèmica per les dificultats que algunes solucions de subjecció de taps a ampolles provoquen en el seu ús. Segons Sergio Giménez, director de negoci d’AIMPLAS, Institut Tecnològic del Plàstic, “La directiva ha obligat les empreses a desenvolupar aquests nous taps, un canvi al qual, com tota innovació, porta temps adaptar-se. Algunes marques ja han trobat la solució, però altres encara tenen molt per millorar. No obstant això, només és qüestió de temps i el canvi es desenvoluparà amb naturalitat. No és una situació nova, tenim exemples similars a la història, com les anelles de les llaunes de refrescos, que actualment es venen unides a la llauna, funcionen perfectament i ningú troba a faltar les versions anteriors”.

La norma inclou mesures de disseny per disminuir la pèrdua o l’abandonament dels taps al medi ambient i augmentar la seva reciclabilitat, garantint que sempre romanguin units durant el seu ús.

En aquesta línia, AIMPLAS realitza assaigs als seus laboratoris per avaluar la resistència i la fiabilitat de l’element de subjecció d’acord amb la norma harmonitzada. A més, AIMPLAS ja realitza assaigs relacionats amb la sostenibilitat i seguretat dels envasos, com els de tancaments a prova de nens, resistència a microones, rentavaixelles, NIAS, migració global i específica o alteracions organolèptiques.

T'agrada aquesta publicació?

Contacte amb l'empresa

Captcha Code