Enquesta d’EsPlásticos revela l’impacte negatiu de l’impost en el sector de plàstics

Enquesta d’EsPlásticos revela l’impacte negatiu de l’impost en el sector de plàstics

Una enquesta realitzada per EsPlásticos en col·laboració amb Anaip revela l’efecte de la implementació de l’impost als envasos plàstics no reutilitzables en les empreses de transformació de plàstics. Les conseqüències són notables i es reflecteixen en diversos aspectes de l’activitat empresarial.

Resultats Reveladors

Més del 80% de les empreses han experimentat una disminució en els seus ingressos i en els encàrrecs rebuts des de la posada en marxa de l’impost. A més, un 25-30% de les empreses ha vist com les vendes d’envasos plàstics d’un sol ús disminuïen.

Desafiaments i Dificultats

Les empreses han identificat diversos problemes associats a aquest impost. La manca de plàstic reciclat és un desafiament essencial, ja que això evitaria el pagament de l’impost. Aproximadament un 20% de les empreses enquestades troben dificultats per identificar els tipus d’envasos afectats. Gairebé el 19% té problemes amb els sistemes informàtics i la complexitat dels documents comptables.

Inversions i Conseqüències Financeres

Més del 30% de les empreses ha hagut d’invertir més de 50.000 euros a causa de l’impost, mentre que més del 37% ha gastat entre 10.000 i 50.000 euros. La majoria dels enquestats (71,4%) estima haver contribuït amb més de 30.000 euros a Hisenda cada trimestre.

Necessitats Empresarials

Les empreses demanen a l’Administració una millor transmissió de l’impost, una reducció de la càrrega administrativa i una major formació per a les petites i mitjanes empreses, que constitueixen el 98% del sector dels plàstics i tenen recursos limitats. També reclamen clarificacions sobre els criteris i conceptes relacionats amb l’impost i la simplificació dels processos administratius.

Perspectives i Crítiques

Luis Cediel, portaveu de la plataforma EsPlásticos i director general d’Anaip, considera que l’impost hauria de ser eliminat degut a la seva complexitat i l’impacte negatiu que està tenint en la indústria de plàstics i la cadena de valor del sector. Cediel insta el govern a analitzar si la mesura està aconseguint l’objectiu de fomentar l’economia circular, la reutilització i l’ús de materials reciclats.

Conclusió

L’enquesta mostra un impacte negatiu de l’impost en el sector dels plàstics. Les empreses han hagut d’invertir substancialment i fer esforços per a adaptar-se a aquesta nova regulació. La simplificació i una millor col·laboració entre les empreses i l’Administració són propostes per a millorar la situació i assegurar el compliment dels objectius de l’impost. El sector demana una revisió a fons de l’eficàcia de l’impost i les seves repercussions en la indústria.

T'agrada aquesta publicació?

Contacte amb l'empresa

Captcha Code