Certificar la condició de fi de residu

Certificar la condició de fi de residu

L’ENAC, Entitat Nacional d’Acreditació, recorda que és necessària una certificació acreditada per determinar la condició de final de residu per als termoplàstics.

L’Ordre TED/646/2023 del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITERD) ha establert els criteris que determinen quan els residus termoplàstics sotmesos a tractaments mecànics i destinats a la fabricació de productes plàstics deixen de ser considerats com a residus segons la Llei 7/2022.

Segons aquesta ordre ministerial, els productors o importadors han d’implementar un sistema de gestió certificat que demostrin el seu compliment. Aquest sistema ha d’estar certificat per una entitat acreditada d’acord amb el Reglament núm. 765/2008 del Parlament Europeu i del Consell. Segons ho ha indicat per ENAC, això implica que, en el cas d’Espanya, és necessari disposar d’una acreditació atorgada per l’Entitat Nacional d’Acreditació (ENAC).

Aquesta ordre ministerial s’uneix a altres prèvies que estan relacionades amb la recuperació de diferents materials, com el cautxú granulat i la pols de cautxú, paper i cartó reciclats, olis usats i residus MARPOL. En aquests casos també es requeriria una certificació acreditada.

No obstant això, és important destacar que hi ha una manca d’entitats acreditades per dur a terme aquest procés. ENAC assenyala que, tot i que en els primers reglaments europeus l’avaluació del sistema de gestió també podia ser realitzada per verificadors mediambientals acreditats sota el reglament EMAS, des de 2021 només s’admeten les entitats de certificació acreditades.

Cada normativa estableix els elements específics necessaris per al sistema de gestió exigit. Això abasta aspectes com l’admissió de materials, els procediments de mostreig, els processos de tractament, la supervisió i el control, la qualitat del producte final, la inspecció requerida, entre d’altres. Aquest sistema es diferencia del sistema de gestió de qualitat estàndard, la qual cosa justifica la necessitat que la certificació sigui apropiada i adaptada al propòsit perseguit.

T'agrada aquesta publicació?

Contacte amb l'empresa

Captcha Code