Entra en vigor l’exigència de certificar el contingut de reciclat en els envasos afectats per l’impost

Entra en vigor l’exigència de certificar el contingut de reciclat en els envasos afectats per l’impost

La Llei de Residus i Sòls Contaminats per a una Economia Circular va suposar la implantació a Espanya de l’impost als envasos plàstics no reutilitzables, que va entrar en vigor l’1 de gener de 2023. Un impost que ha suposat tot un repte per a la supervivència de moltes empreses del sector i que des de l’Aipc considerem discriminatori i contrari a l’esperit de la llei, ja que afavoreix la substitució d’un material per un altre, més que la reducció general del consum de materials.

Des de l’ANAIP han elaborat una enquesta per avaluar com afecta les empreses de transformació de plàstics l’aplicació de l’impost, de la qual s’han extret dades molt reveladores:

 • El 80% de les empreses del sector ha patit una caiguda en les seves vendes després de la implantació de l’impost.
 • Més del 25% de les empreses nota una caiguda en la demanda d’envasos plàstics d’un sol ús.
 • Prop del 19% de les empreses té problemes amb els sistemes informàtics i la complexitat dels documents comptables. Moltes han hagut de contractar serveis externs per ajudar-les en la gestió administrativa.
 • La implantació de l’impost ha suposat inversions importants:
  – El 30% de les empreses enquestades han gastat més de 50.000 euros en la implantació.
  – El 37% ha invertit entre 10.000 i 50.000 euros.
  -La resta ha invertit fins a 10.000 euros.

Ara, des de l’1 de gener d’aquest any i segons aquesta mateixa normativa, ha entrat en vigor l’exigència que el contingut de plàstic reciclat declarat pels fabricants d’envasos no reutilitzables subjectes a l’impost estigui certificat per una entitat tercera segons la norma UNE-EN 15343. A més, segons indica la regulació, aquesta certificació haurà d’estar acreditada per l’ENAC, Entitat Nacional d’Acreditació, o per l’organisme nacional d’acreditació de qualsevol altre estat membre de la Unió Europea.

Per procedir a la certificació, l’ENAC ha posat a disposició de les entitats de certificació un esquema d’acreditació per a la certificació de dues activitats: la traçabilitat en el procés de reciclatge de plàstic realitzat per empreses recicladores i la certificació del contingut de reciclatge en productes plàstics, seguint la norma UNE-EN 15343:2008.

AENOR va ser la primera entitat a obtenir l’acreditació d’ENAC.

En l’actualitat, ja es compta amb les següents entitats acreditades:

 • Externa Solucions, per a l’esquema de certificació RETRAY-Proceso i RETRAY-Producto d’envasos termoformats de PET i per a dos esquemes propis de certificació (traçabilitat en el procés de reciclatge de plàstic i contingut de plàstic reciclat).
 • IVAC Institut de Certificació, per a l’esquema de certificació RECYCLASS i dos esquemes propis de certificació (traçabilitat en el procés de reciclatge de plàstic i contingut de plàstic reciclat).
 • TÜV Austria Iberia – Inspection and Certification Services, per a un esquema propi de certificació (contingut de plàstic reciclat).
 • SGS International Certification Services Ibérica, per a un esquema propi de certificació (contingut de plàstic reciclat).
T'agrada aquesta publicació?

Contacte amb l'empresa

Captcha Code