ETERNAL i altres quatre projectes europeus s’associen per formar un nou Clúster de Farmàcia Verda

ETERNAL i altres quatre projectes europeus s’associen per formar un nou Clúster de Farmàcia Verda

ETERNAL i els seus projectes germans, ENVIROMED, IMPACTIVE, SusPharma i TransPharm, s’han unit per formar un clúster de projectes Horitzó Europa en Farmàcia Verda. L’objectiu d’aquest clúster de projectes d’R+D és incrementar la sostenibilitat dels productes farmacèutics i aprofitar les sinergies de la investigació per impulsar l’impacte de les innovacions.

“El Clúster de Farmàcia Verda està organitzat en tres grups de treball, cadascun representant una àrea d’interès comú per a tots els projectes i una oportunitat per generar sinergies”, ha explicat Pablo Ferrer Pérez, coordinador d’ETERNAL a l’Institut Tecnològic del Plàstic (AIMPLAS). “No hi ha dubte que la nostra ciència pot ser més forta i eficient quan treballem plegats, i podem proporcionar una defensa més efectiva per als canvis sistèmics que necessitem implementar per aconseguir un sistema de salut sostenible en el futur”, ha assegurat Ferrer.

El primer grup de treball té com a objectiu investigar qüestions metodològiques, incloent-hi l’avaluació del cicle de vida farmacèutic (LCA), com la unitat funcional, els límits del sistema i els mètodes d’avaluació de l’impacte del cicle de vida (LCIA). També s’abordarà la qualitat i disponibilitat de les dades del LCA.

El segon grup de treball, Síntesi d’API Verda-Farma, explora les sinergies que els projectes poden crear en centrar-se en la síntesi de diferents ingredients farmacèutics actius.

Finalment, el tercer grup col·labora en activitats de comunicació i difusió, establint canals de comunicació bidireccionals amb el públic objectiu en la comunitat científica i el públic general, i difonent missatges clau d’impacte, coordinant esforços en àrees com les xarxes socials i participant en esdeveniments d’alt perfil.

Progrés del projecte ETERNAL

El projecte ETERNAL, coordinat per AIMPLAS, combina l’estudi de casos industrials amb la investigació sobre els riscos ambientals dels ingredients farmacèutics actius, els subproductes i els residus. Busca la participació de tots els agents implicats per promoure enfocaments integrals del cicle de vida dels medicaments que abastin el disseny, la fabricació, l’ús i l’eliminació de productes farmacèutics per contribuir a una societat futura sostenible i saludable.

En els seus primers 18 mesos, ETERNAL ha mobilitzat amb èxit equips multidisciplinaris en sis estudis de casos industrials. Aquests equips han codissenyat una sèrie d’enfocaments innovadors que aborden els desafiaments ambientals en diferents pràctiques actuals de fabricació i transformació farmacèutica. Alguns exemples inclouen un millor ús i recuperació de solvents en el procés, l’ús d’alternatives de solvents més ecològiques, tecnologies contínues per a la síntesi, l’aïllament i el processament posterior de diferents formes de dosificació, i un enfocament de disseny més ecològic orientat a la biologia sintètica dirigida. Diversos dels estudis de casos també aprofiten el poder de la digitalització avançada per millorar el disseny, l’anàlisi i el control dels seus processos innovadors, a través de la tecnologia analítica de processos (PAT) i enfocaments de bessons digitals.

A mesura que el projecte avança cap a la seva pròxima fase, és a dir, la comercialització potencial d’aquestes innovacions, ETERNAL també contribueix a promoure un coneixement científic més ampli i a la consideració de polítiques encaminades a crear una societat més sostenible i saludable. El projecte ha generat quatre informes públics d’interès per a pensadors estratègics en la indústria i l’acadèmia, formuladors de polítiques i reguladors, i tots aquells interessats a promoure una vida saludable i sostenible. Aquests informes reflexionen sobre aspectes del context ambiental i social en què operen els sectors farmacèutic i sanitari, i assenyalen com es poden millorar les coses en àrees com l’estandardització en la investigació, la digitalització en la indústria farmacèutica de la Unió Europea, la incorporació de nous coneixements científics en l’avaluació de riscos ambientals farmacèutics i la inclusió d’estratègies de disseny en el marc regulador.

El projecte ETERNAL ha rebut finançament del Programa Marc Horitzó Europa de la Unió Europea sota l’acord de subvenció nº 101057668. El consorci està format per un equip de setze entitats que aporten coneixements i perspectives de tota la cadena de valor de fabricació farmacèutica de la UE, acadèmics de renom mundial, centres de recerca especialitzats i pimes innovadores.

T'agrada aquesta publicació?

Contacte amb l'empresa

Captcha Code