Inscripció en el Registre de Productors de Producte

Inscripció en el Registre de Productors de Producte

El passat 28 de desembre es va publicar en el BOE el nou Reial decret 1055/2022 d’envasos i residus d’envasos, que inclou l’obligació de la Responsabilitat Ampliada del Productor per als envasos industrials i comercials, així com altres obligacions per als productors de producte (envasadors).


Entre elles, destaca l’obligació per a totes aquelles empreses “Productors de Producte” que posen envasos en el mercat espanyol d’inscriure’s en el Registre de Productors de Producte (SECCIÓ ENVASOS), en el termini de tres mesos des de l’entrada en vigor del Reial decret, (el Reial decret va entrar en vigor el dia 29 de desembre 2022). Aquesta és l’obligació més immediata que han de complir els Productors de Producte.

Posteriorment, en el termini habilitat en la secció d’envasos del Registre de Productors des de la inscripció, haureu de remetre anualment informació sobre la posada en el mercat dels vostres envasos, la informació i els terminis dels quals es detallen al final d’aquest document.

Però com a empreses l’obligació més imminent és la inscripció en el registre, abans del pròxim 29 de març (tres mesos després de l’entrada en vigor del RD).

Us recomanem que començar amb el procediment d’inscripció en el registre al més aviat possible, per a assegurar que teniu els certificats digitals necessaris disponibles, i registrar-vos per a disposar del número de registre.


Per a la inscripció en el Registre la informació que s’ha d’incloure no es demanen quantitats, sinó tan sols tipologies d’envasos.

Si voleu més informació sobre el procediment d’inscripció contacteu a aipc@cecot.org

T'agrada aquesta publicació?

Contacte amb l'empresa

Captcha Code