Publicada la norma UNE de caixes reutilitzable per a ús agrícola, comercial i industrial

Publicada la norma UNE de caixes reutilitzable per a ús agrícola, comercial i industrial

Allargar la vida útil dels productes garantint la seva seguretat és l’objectiu que persegueix el concepte de reutilització i els materials plàstics són dels més eficients per aconseguir-ho.

El comitè tècnic de normalització 53 de UNE de Plàstics i Cautxú ha estat treballant durant mesos en l’elaboració de la norma UNE 53927 “Caixes reutilitzables de materials plàstics per a ús agrícola, comercial i industrial”, que s’ha publicat l’11 de gener.

El CTN 53 −la Secretaria del qual exerceix ANAIP− va començar a treballar en aquesta norma després de la sol·licitud de diversos fabricants d’aquesta mena de caixes que volien poder convertir-les en reutilitzables almenys per a tres usos, complint així amb la Llei de Residus i Sòls Contaminats per a una economia circular, que inclou mesures per als envasos plàstics no reutilitzables i impulsa la reducció, reutilització, reciclatge i l’ús de material reciclat en els productes. A més del benefici mediambiental, les caixes reutilitzables queden exemptes del pagament de l’impost als envasos plàstics no reutilitzables que va entrar en vigor l’1 de gener.


Aquesta norma UNE 53927 es centra en tots els punts d’ús de les caixes reutilitzables de plàstic per a ús agrícola i industrial, des del seu ús en origen fins a la seva reutilització. Per això, segons el cicle de vida de la caixa de plàstic, aquesta norma pot tenir competència en diferents punts, des de l’ús en el camp, passant pel transport, emmagatzematge i exposició de productes siguin de caràcter alimentari o no.

  • Assaig d’apilament emprant una càrrega estàtica
  • Assaig de caiguda
  • Assaig de deformació del fons
  • Assaig de resistència de l’ansa.

També contempla un Annex de recomanacions d’ús del fabricant que consideren que almenys s’haurien de seguir una sèrie de suggeriments per a assegurar que es realitza un ús adequat de la caixa i que, per tant, pot utilitzar-se diverses vegades durant el seu cicle de vida.

El grup de treball que ha elaborat la norma ha estat format per 14 empreses i entitats del sector.

Ser associat té avantatges:

  • Participar en qualsevol dels nostres fòrums (envasos, construcció, agricultura i automoció) i en les seves comissions de treball.
  • Estar representats i tenir veu enfront de l’administració i organismes públics en l’àmbit nacional i europeu.
  • Promoció i visibilitat del sector.
  • Tenir font d’informació i assessorament tècnic.
  • Disposar de descomptes en cursos de formació, així com en la quota de pertinença al CTN 53 i en la compra de normes.
  • Suport en la internacionalització i participació en Fires.

T'agrada aquesta publicació?

Contacte amb l'empresa

Captcha Code