La capacitat de reciclatge dels plàstics va créixer un 10% a Europa el 2022

La capacitat de reciclatge dels plàstics va créixer un 10% a Europa el 2022

Segons la informació proporcionada per Plastics Recycling Europe (PRE), l’associació europea de recicladors de plàstic, la capacitat de reciclatge instal·lada a Europa el 2022 va assolir els 12,5 milions de tones. Tot i que aquesta xifra reflecteix un creixement anual del 10%, els recicladors europeus alerten sobre una notable desacceleració en comparació amb l’increment del 17% registrat l’any anterior, una tendència que atribueixen a la contractació del mercat.

En aquest context, el president de PRE, Tom Emans, ha assenyalat: “És imprescindible continuar progressant per garantir la sostenibilitat de la indústria del reciclatge de plàstic. Malgrat que la dedicació dels recicladors continua essent notable, el nostre sector s’ha enfrontat a desafiaments sense precedents, primer amb la paralització d’activitats durant l’epidèmia de la COVID-19 i posteriorment a causa de la crisi energètica del 2022. Més recentment, durant el 2023, la demanda relativament baixa de materials reciclats ha impactat el sector, a conseqüència dels baixos preus dels plàstics nous a causa de la reducció de la producció industrial a la UE i a les importacions econòmiques de plàstic reciclat des de fora de la UE. Per assegurar el progrés, en el futur serà essencial la implementació de mesures legislatives”.

L’informe de PRE analitza 850 plantes de reciclatge diferents de tot Europa, la majoria de petites dimensions, amb una capacitat mitjana de 15.000 tones. En termes d’impacte socioeconòmic, el sector del reciclatge de plàstics genera un volum de negoci de 10.400 milions d’euros i dona feina a més de 30.000 treballadors.

Pel que fa als tipus de polímers, les poliolefines flexibles, el PET i les poliolefines rígides segueixen liderant en termes de capacitat, sumant més del 80% del total. Aquest any, l’informe ha incorporat un desglossament més precís entre les capacitats del polietilè rígid (PE) i el polipropilè rígid (PP), que anteriorment es detallaven conjuntament.

En analitzar la distribució geogràfica de les activitats de reciclatge a Europa, s’observa que Alemanya, Itàlia, Espanya, el Regne Unit i França representen conjuntament el 60% del total. A Espanya, Itàlia, Polònia i Bèlgica, el PE flexible i el PP registren la major proporció relativa de capacitat de reciclatge instal·lada en comparació amb altres polímers. D’altra banda, a França, gairebé un terç de la capacitat total està dedicada al PET.

Cal destacar que Bèlgica, els Països Baixos, Polònia i Romania han experimentat el creixement més ràpid en capacitat comparat amb l’any anterior.

La indústria del reciclatge de plàstics a Europa ha mantingut un flux constant d’inversions al llarg dels anys per assegurar les capacitats necessàries per aconseguir els objectius legislatius. No obstant això, actualment existeix inquietud sobre l’assoliment d’aquests objectius a causa de la menor taxa de creixement de la producció de materials reciclats provocada per una demanda més baixa.

A més, cal tenir en compte les repercussions mediambientals, ja que només durant el 2022, les activitats de reciclatge de plàstics van contribuir a la reducció de més de 10 milions de tones d’emissions de CO₂, equivalent a retirar tots els vehicles belgues de circulació durant un any.

Per tant, segons PRE, l’èxit de la circularitat del plàstic dependrà en gran manera dels nous desenvolupaments legislatius. Això inclou, entre altres coses, les propostes de Reglament sobre envasos i residus d’envasos o la Directiva sobre vehicles al final de la seva vida útil, les quals introdueixen nous objectius de contingut reciclat com a elements clau per millorar la gestió dels residus de plàstics a Europa.

A més, PRE considera que aquestes mesures han de ser acompanyades de mecanismes d’aplicació i d’harmonització de pràctiques en tots els estats membres.

T'agrada aquesta publicació?

Contacte amb l'empresa

Captcha Code