El sector del packaging català va créixer gairebé un 25% el 2023

El sector del packaging català va créixer gairebé un 25% el 2023

Concretament, les 723 empreses de packaging a Catalunya van experimentar un increment del 24,5% en la seva facturació, ascendint a 12.908 milions d’euros durant l’any 2023. Aquest creixement, considerat històric, mostra una elevació superior al 40% en comparació amb les xifres prepandèmia del 2019.

Analitzant les empreses dins del sector del packaging a Catalunya, es destaca que de les 723 firmes, 217 es dediquen especialment al subsector del plàstic, mentre que 163 se centren en el cartó.

A més, l’estudi assenyala que durant el 2023, les empreses de packaging de la comunitat catalana van incrementar les seves plantilles en un 5,2% respecte al 2022.

Pel que fa als índexs de rendibilitat empresarial, l’informe també constata un augment del 6,28% del 2022 al 6,47% l’any passat. En la mateixa línia, aquestes companyies van aconseguir reduir el seu endeutament fins al 52,55%.

Pel que respecta al comerç exterior, cal destacar els augments tant en les importacions (+20%) com en les exportacions (10,88%). El comportament de la demanda a Espanya per sectors va mostrar increments del 10% en el sector alimentari i de begudes, del 16% en el farmacèutic i del 61% en el sector cosmètic.

Respecte a les tendències del sector del packaging, la recerca revela que factors com la competitivitat empresarial, els canvis en el marc regulador i les estratègies d’ecodisseny i sostenibilitat jugaran un paper clau en la dinamització del mercat.

En el camp de la competitivitat empresarial, l’aplicació de la intel·ligència artificial i les tecnologies digitals estan impulsant millores significatives en els processos i l’eficiència de la cadena de subministrament.

Pel que fa al marc regulador, les lleis de residus i sols contaminants (Llei 7/2022) i sobre l’impost als envasos plàstics d’un sol ús, així com la legislació sobre envasos i residus d’envasos (RD 1055/2022), estableixen noves directrius. A més, la directiva d’informes sobre sostenibilitat corporativa (ESG Reporting) del 2022/2464, que entrarà en vigor el 2024, introduirà noves dinàmiques de transparència a la cadena de subministrament i generarà noves demandes de sostenibilitat en els mercats finals d’envasos i entre els proveïdors.

Finalment, les marques, especialment les de consum massiu, estan implementant noves estratègies d’ecodisseny per millorar els seus indicadors de materialitat, els informes de sostenibilitat i la seva reputació davant d’un consumidor cada cop més sensibilitzat. En aquest sentit, s’observa un augment de solucions innovadores centrades a millorar la reciclabilitat dels materials i en el reaprofitament de matèria primera secundària reciclada.

T'agrada aquesta publicació?

Contacte amb l'empresa

Captcha Code