L’avanç cap a la circularitat del PET | Una trajectòria plena d’èxits i reptes

L’avanç cap a la circularitat del PET | Una trajectòria plena d’èxits i reptes

L’any 2022 va suposar un punt d’inflexió sense precedents per a les cadenes de valor del PET i el rPET, com ho posa de manifest l’últim informe sobre l’estat del mercat europeu. Tot i la incertesa, les dades evidencien un progressiu significatiu en aquest sector clau. No obstant això, per tal de complir amb els ambiciosos objectius de reciclatge de la Unió Europea a mitjà i llarg termini, és imperatiu abordar les disparitats en la recollida, classificació i reciclatge de PET a tot Europa, segons ha informat Plastics Recyclers Europe.

Destacant els avenços, la recollida i el reciclatge de PET van experimentar un impuls notable durant el 2022, superant les metes establertes per la nova Directiva de la UE sobre plàstics d’un sol ús. La taxa de recollida de PET va assolir el 60%, un increment des del 45% registrat el 2020. A més, s’estima que el 75% de les ampolles de PET per a begudes van ser classificades per al seu reciclatge, en contrast amb el 61% del 2020.

Es preveu que aquesta tendència de creixement en la recollida continuï en els pròxims anys, impulsada per l’adopció cada vegada més gran de sistemes de dipòsit i retorn a tot Europa. El 2022, es va informar que 12 països de la UE 27+3 ja tenien en funcionament aquest mètode de recollida, mentre que 9 han planejat implementar-lo en un futur pròxim.

En termes de recollida, es va aconseguir classificar gairebé 2,7 milions de tones de residus de PET per al seu reciclatge. A més, la capacitat total de reciclatge instal·lada va arribar aproximadament als 3 milions de tones, de les quals 1,4 milions es van destinar a aplicacions en contacte amb aliments.

L’envasament va representar l’ús principal del rPET el 2022, amb un 48% utilitzat en ampolles, reflectint un avanç significatiu en el reciclatge d’ampolla a Europa. El 25% del rPET es va utilitzar en làmines (safates), mentre que la resta es va destinar a diverses aplicacions, com ara fibres de polièster (15%), fletes (6%) i altres (6%). A més, la cadena de valor ja ha començat a explorar el reciclatge de safates i el reciclatge químic.

Per mantenir aquesta trajectòria cap a una veritable circularitat, és crucial abordar les disparitats entre els estats membres de la UE en termes de recollida, reciclatge i assimilació. Alguns països podrien no assolir els objectius per al 2025 sense noves inversions. Per tant, es requereixen accions específiques a escala nacional per millorar les infraestructures de recollida i reciclatge de residus, així com per complir amb els objectius establerts.

La implementació efectiva de la Directiva de Plàstics d’un Sol Ús i noves inversions en la gestió de residus i el sector del reciclatge són fonamentals per preservar la competitivitat de la indústria de la UE.

Aquesta anàlisi es basa en l’informe “PET Market in Europe: State of Play”, elaborat per Plastics Recyclers Europe, UNESDA Soft Drinks Europe, Natural Mineral Waters Europe (NMWE), Petcore Europe i ICIS Consulting.

T'agrada aquesta publicació?

Contacte amb l'empresa

Captcha Code