AIMPLAS elabora patrons de nano i microplàstics per millorar l’avaluació dels seus riscos i facilitar-ne la identificació

AIMPLAS elabora patrons de nano i microplàstics per millorar l’avaluació dels seus riscos i facilitar-ne la identificació

La preocupació pels nanos i microplàstics i el seu impacte en el medi ambient i la salut dels éssers vius ha experimentat un notable increment. Tot i això, actualment no existeix una metodologia d’anàlisi estandarditzada per estudiar la presència d’aquestes partícules, encara que les autoritats ja comencen a restringir-ne l’ús. Un dels obstacles clau per a la realització d’investigacions adequades sobre els micros i nano materials és la limitada disponibilitat de materials caracteritzats i traçables biològicament. Per tant, per poder continuar amb aquesta línia d’investigació, és crucial disposar de partícules de referència que conservin la naturalesa química del material i que tinguin una mida de partícula adequada.

Amb el projecte BIOMICRO, AIMPLAS, l’Institut Tecnològic del Plàstic, està avançant en l’obtenció de materials de referència per a la recerca en nano i microplàstics. Aquests materials podran ser utilitzats per al desenvolupament de metodologies i equips per a la seva identificació i caracterització. A més, es pretén utilitzar aquests materials de referència per a l’optimització de bioassajos in vitro, amb l’objectiu de poder avaluar els riscos associats amb aquest tipus de materials i anticipar-nos a la legislació futura en aquest àmbit.

En paraules de la investigadora del Laboratori de Microplàstics d’AIMPLAS, Cristina Furió, “un dels reptes d’aquest projecte és desenvolupar nano i microplàstics de referència per poder dur a terme els assajos i les proves pertinents. Això ens permetrà ampliar els nostres coneixements sobre l’impacte d’aquestes partícules en el medi ambient i els organismes vius, així com observar com afecten diferents mides, polímers, morfologies, etc. A més, ens possibilitarà estudiar els efectes químics, físics i biològics que aquests materials poden produir”.

Els avenços assolits en el marc del projecte BIOMICRO en la creació de patrons de referència possibilitaran que les empreses desenvolupin metodologies per identificar i quantificar microplàstics, millorant els seus processos de producció i contribuint a la reducció de la generació d’aquestes partícules. D’aquesta manera, es podrà assegurar la seguretat del consumidor i la preservació del medi ambient. A més, els resultats obtinguts també permetran a la societat comprendre millor l’impacte d’aquests contaminants en la salut humana i ambiental. En aquest sentit, s’avaluarà toxicològica per informar a la societat dels efectes dels nanos i microplàstics.

En aquesta recerca participen les empreses Prime Biopolymers, Acteco i Global Omnium, amb el suport financer de l’Institut Valencià de Competitivitat i Innovació (IVACE+i), a través del programa d’ajudes per a projectes de R+D col·laboratius amb empreses per al 2023, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea. Aquesta iniciativa s’emmarca dins del Programa Operatiu 2021-2027.

T'agrada aquesta publicació?

Contacte amb l'empresa

Captcha Code