L’economia circular dels plàstics avança significativament a Espanya i Europa

L’economia circular dels plàstics avança significativament a Espanya i Europa

Plastics Europe ha publicat la nova edició del seu informe biennal ‘L’Economia Circular dels Plàstics’. Aquesta nova versió ofereix una anàlisi de la producció, transformació i gestió de residus plàstics a Europa. Per primera vegada, inclou dades sobre la producció i transformació de plàstics circulars (provinguts del reciclatge i de la biomassa), el consum de plàstics per part dels usuaris finals i el tractament de residus per sectors.

Europa mostra avanços significatius en circularitat, tot i que persisteixen reptes importants. La principal conclusió de l’estudi és que l’ús de plàstics circulars ha assolit el 13,5%, indicant que l’ecosistema europeu dels plàstics es troba a mig camí de l’ambició de circularitat establerta per a 2030 en la ruta ‘La Transició dels Plàstics’. Malgrat això, s’identifiquen reptes substancials, com l’increment de les taxes d’incineració amb recuperació energètica i el fet que el 25% dels residus plàstics acabin en abocadors, reduint la disponibilitat de matèria primera. El 26,9% dels residus plàstics europeus es reciclen, superant per primera vegada els residus enviats a abocadors. Tot i això, cal augmentar la recollida i el reciclatge per satisfer la creixent demanda de plàstics circulars.

Les xifres europees també mostren que el contingut en plàstic reciclat en nous productes no és uniforme, amb una major demanda en sectors com l’envàs i embalatge, la construcció i l’agricultura. En relació amb la producció de matèries primeres plàstiques, Europa ha perdut competitivitat, amb una caiguda de la seva quota de mercat del 22% al 14% des de 2006 fins al 2022. A Espanya, tot i un context econòmic complex, s’observen avanços significatius que posicionen el país com a líder europeu en circularitat. Tot i que la producció de matèries primeres plàstiques ha disminuït, la proporció de plàstics circulars ha augmentat fins al 21,7%, per sobre de la mitjana europea. L’ús de plàstics reciclats en nous productes és del 22,3%, gairebé el doble de la mitjana europea. A més, la recollida selectiva de residus plàstics ha superat per primera vegada la recollida mixta, impulsant el reciclatge i reduint la quantitat de residus enviats a abocadors. Tot i això, els alts nivells de dipòsit en abocador, juntament amb l’augment de la incineració amb recuperació energètica, indiquen que encara hi ha reptes pendents a Espanya.

Per seguir avançant cap a la circularitat, és necessari un marc regulador coherent i harmonitzat, tant en l’àmbit europeu com nacional, amb terminis d’implementació suficients per permetre una transició justa de la indústria.

T'agrada aquesta publicació?

Contacte amb l'empresa

Captcha Code