Les importacions de plàstics reciclats afecten la indústria europea

Les importacions de plàstics reciclats afecten la indústria europea

En aquest sentit, PRE assenyala que les exportacions de residus plàstics de la UE van experimentar un increment del 18% durant l’exercici del 2023.

Els recicladors europeus, agrupats sota Plastics Recyclers Europe (PRE), alerten sobre les importacions creixents de plàstics reciclats a la UE, les quals estan generant un desequilibri al mercat amb conseqüències mediambientals greus. Aquest fenomen, juntament amb la disminució de la competitivitat de la UE i la manca d’igualtat de condicions, està accelerant el procés de desindustrialització a la UE, segons indica PRE.

Pel que fa al Reglament sobre envasos i residus d’envasos (PPWR), que pretén millorar la circularitat mitjançant l’harmonització de pràctiques en tots els estats membres de la UE, els recicladors expressen la seva decepció pel rumb pres en les negociacions polítiques. Consideren que permetre la contribució als objectius de residus plàstics de fora de la UE, sense implementar mecanismes de control, afectaria negativament un mercat ja amenaçat i en declivi.

El desajust paradoxal entre les importacions i exportacions de plàstics reciclats va provocar, el 2023, un augment del 18% en les exportacions de residus plàstics de la UE. Aquestes circumstàncies porten a una situació en què més residus de la UE acaben en abocadors i incineradores, amb conseqüències greus per als ecosistemes i amb riscos per als objectius mediambientals del Pacte Verd Europeu.

Aquesta realitat ha quedat patent en un informe recentment basat en un estudi del 2023, que, utilitzant els casos del PET i el polièster, adverteix sobre l’impacte de reduir o aturar les futures inversions en els sistemes de reciclatge europeus. Menys o cap inversió a la UE podria duplicar les emissions europees de gasos d’efecte hivernacle el 2040, ja que es podrien incinerar més residus en lloc de reciclar-los. L’estudi també revela que la taxa de reciclatge del PET podria caure fins al 32-38% el 2040, enfront del 67% estimat en l’escenari circular.

A més de posar en perill els objectius mediambientals, també es qüestiona la competitivitat de la ja amenaçada indústria europea. El PPWR hauria de proporcionar un marc polític coherent per abordar l’oferta i la demanda de contingut reciclat, a més de trobar solucions sostenibles per a la gestió de residus a la UE.

En aquest context, PRE interpreta que els legisladors estan transmetent un missatge desmotivador: que no val la pena invertir a la cadena de valor europea del reciclatge de plàstics. Els recicladors són els primers a patir-ne les conseqüències, però els transformadors i els productors de matèries primeres també estan exposats.

Per aquest motiu, els recicladors europeus fan una crida urgent a les institucions de la UE per introduir mecanismes d’ajuda que permetin a la indústria europea del plàstic competir en condicions d’igualtat. A més, adverteixen que les afirmacions sobre la transició cap a una economia circular i la garantia de la competitivitat a llarg termini de la UE seran buides si no es prenen les mesures necessàries per fer realitat aquests objectius.

T'agrada aquesta publicació?

Contacte amb l'empresa

Captcha Code