MAPLA inicia les seves operacions l’1 de desembre: gestió de residus de plàstics agrícoles

MAPLA inicia les seves operacions l’1 de desembre: gestió de residus de plàstics agrícoles

Compte enrere per a l’inici oficial de les operacions de MAPLA. A partir de l’1 de desembre, els agricultors i ramaders que utilitzin plàstics de les empreses associades a MAPLA tindran accés a un servei de recollida o entrega gratuïta dels residus a la xarxa de Gestors Autoritzats a 62 zones que cobreixen tota Espanya. Aquesta iniciativa, promoguda i impulsada per ANAIP des dels seus inicis, marca un punt d’inflexió important en el compromís de la indústria espanyola per a una gestió sostenible dels residus plàstics en els sectors de l’agricultura i la ramaderia.

Mitjançant un esforç conjunt dels fabricants i importadors de plàstics per preservar el medi ambient i fomentar la sostenibilitat en l’agricultura i la ramaderia, MAPLA va néixer el 2021. Acrònim de Medi Ambient, Agricultura i Plàstics, aquesta iniciativa té com a objectiu establir un sistema col·lectiu de responsabilitat ampliada del productor, amb una participació mitjana de més del 90% en el mercat de plàstics d’ús agrícola i ramader a Espanya. La seva missió és clara i ambiciosa: organitzar la traçabilitat de les operacions i promoure la seva valorització mitjançant el reciclatge i la reintroducció dels materials en els processos de producció.

Un dels aspectes més destacat d’aquesta iniciativa és el Certificat de Circularitat Sostenible que els agricultors rebran en fer servir els serveis de MAPLA. Aquest certificat garanteix que els residus plàstics lliurats al sistema es gestionen de manera responsable amb el medi ambient i en compliment de la Llei 7/2022 de Residus i Sòls Contaminats per a una Economia Circular.

MAPLA ha treballat intensament per organitzar aquest sistema durant els últims dos anys, comptant des de març d’aquest mateix any amb l’Autorització de la Direcció General de Sostenibilitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Junta d’Andalusia com a sistema col·lectiu de responsabilitat ampliada per operar a tota Espanya. Representa la gran majoria de les empreses del sector i compta amb el suport dels representants i associacions agràries que participen en el sistema a través del Comitè de Representants Agraris, on es consensuen les decisions importants, assegurant així que les necessitats i interessos dels agricultors de diferents regions i pràctiques agrícoles arreu d’Espanya siguin tinguts en compte.

Tant MAPLA com les empreses que formen part del sistema estan convençuts que aquesta posada en marxa és un punt d’inflexió positiu per al compliment de les regulacions vigents i una anticipació a futures. Europa i les Nacions Unides han definit els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) com un camí cap a un futur més sostenible i circular. MAPLA s’alinea amb aquesta visió global i es compromet a recolzar els agricultors en la seva transició cap a models sostenibles i circulars.

T'agrada aquesta publicació?

Contacte amb l'empresa

Captcha Code