Convocatòria oberta | Mecànica per a operaris de planta

Convocatòria oberta | Mecànica per a operaris de planta

Convocatòria oberta | Online | 40 hores

Preu: 275 €

Organitzadors: Indespre

Inscriu-te

Si l’operari que utilitza una màquina coneix el seu funcionament general i el de cadascun dels seus components, s’obtenen beneficis:

  • Podrà detectar quan alguna cosa comença a no anar bé i avisar que és necessari actuar, abans que ocorri una avaria greu, quan el problema encara es pot abordar amb un baix cost.
  • Podrà col·laborar en el manteniment ordinari dels equips de producció i ser un eficaç ajudant en la prevenció i reparació d’avaries.

Aquest curs proporciona els coneixements necessaris per aconseguir aquests objectius.

Comença des de zero, aprenent el llenguatge de la mecànica, els principals components de les màquines, com es trien en funció del que han de fer, com es munten i desmunten i quines tasques de manteniment cal dur a terme.

Aquest curs conté tots els coneixements del C247 Mecànica per a operaris. Avançat. Excepte els que necessiten càlculs una mica complexos. Tampoc té el capítol dedicat a ajustaments i toleràncies.

Objectius

  • Conèixer el llenguatge de la mecànica i els seus conceptes més bàsics.
  • Conèixer els components mecànics de les màquines i els seus principis de funcionament.
  • Aprendre a identificar problemes en els components mecànics i col·laborar en la seva solució i reparació si és necessari.
  • Realitzar ajustos i operacions de manteniment.

A qui va dirigit?

Els treballadors de planta que treballen amb maquinària han de poder col·laborar en l’ús correcte, la reparació i el manteniment d’aquest tipus d’equips.

Temari

Unitat 1 – Coneixement dels metalls

1.1 Metalls aplicables a la indústria
1.2 Propietats físiques dels metalls
1.3 Propietats químiques dels metalls
1.4 Metalls fèrrics, foneria i acers
1.5 Classificació de les foneries
1.6 L’acer
1.7 Metalls no fèrrics, coure estany, alumini, plom, zinc
1.8 Tractament tèrmic dels metalls fèrrics i no fèrrics

Unitat 2 – Coixinets de fricció i rodaments

2.1 Coixinets de fricció
2.2 Coixinets de rodaments

Unitat 3 – Elements mecànics de transmissió i transport

3.1 Màquines simples
3.2 Elements de transmissió i transport
3.3 Reductors
3.4 Transmissions per cadenes
3.5 Transmissions per corretja

Unitat 4 – Rosques i altres elements d’unió

4.1 Definició i classificació de les màquines
4.2 Esforços, definicions i tipus
4.3 Unions per clavilles
4.4 Unions soldades
4.5 Unions roscades
4.6 Unions per xavetes

Unitat 5 – Manteniment. Conceptes generals

5.1 Definició de manteniment i objectius
5.2 Tipus de manteniment
5.3 Desenvolupament d’un pla de manteniment preventiu
5.4 Manteniment modificat
5.5 Manteniment d’ús autònom
5.6 Manteniment contractat
5.7 Funcions, competències i controls del mecànic de manteniment
5.8 Les 6 normes del manteniment

Unitat 6 – Mesures i acotacions de peces

6.1 Generalitats
6.2 Elements d’acotació
6.3 Tipus de cotes
6.4 Normes d’acotació
6.5 Formes d’acotació
6.6 Acabats superficials
6.7 Instruments per mesurar
6.8 Mesura de longitud
6.9 Mesura d’angles

Professorat

Ferran Servent Rovirosa

Enginyer tècnic industrial i expert en manteniment de plantes.

Amb més de 20 anys d’activitat professional i docent. Durant la seva carrera s’ha centrat en el camp del Manteniment Industrial, col·laborant activament en més de 100 projectes de manteniment, disseny i construcció de maquinària elèctrica.

T'agrada aquesta publicació?

Contacte amb l'empresa

Captcha Code