Convocatòria oberta | Planificació, programació i control de la producció

Convocatòria oberta | Planificació, programació i control de la producció

Convocatòria oberta | Online | 55 hores

Preu: 395 €

Organitzadors: Indespre

Inscriu-te

Gestionar bé la producció de la nostra empresa és essencial per assolir els objectius del nostre negoci industrial:

 • Ens garanteix complir amb els nostres compromisos amb el client en terminis i en qualitat.
 • Millora la nostra posició competitiva mitjançant un increment de la productivitat.
 • Ens permet controlar els costos i gestionar adequadament els nostres recursos.
 • Ens proporciona un flux continu de dades, la seva anàlisi de les quals és la base de la millora contínua de les operacions.

Aquest curs proporciona a l’alumne els conceptes, les tècniques i les eines per fer una bona planificació dels objectius i els recursos, programar detalladament els processos i controlar els resultats, tant si es treballen sota comandes com per estoc. El curs comença a partir del moment en què estan establertes les necessitats de producció, és a dir, no s’ocupa de l’estimació de la demanda.

Objectius

 • Entendre en què consisteix el procés de planificar, programar i controlar la producció d’una planta industrial.
 • Aprendre detalladament quines eines existeixen per estudiar els processos de producció, calcular la capacitat dels nostres recursos i programar les operacions de producció.
 • Comprendre els enfocaments moderns de la gestió i millora de processos basats en els conceptes de Just in time i Kaizen.
 • Aprendre les tècniques i eines per al control de la producció i el registre de les dades de les operacions.

A qui va dirigit?

 • Caps de planta, encarregats i tècnics de producció d’empreses industrials, tant a escala de planificació com d’execució.
 • Responsables i tècnics de logística i operacions d’empreses industrials.
 • Responsables de compres per conèixer com operen els proveïdors de la seva cadena de subministrament.
 • Personal directiu i d’assessorament de planificació d’empreses industrials.

Temari

Unitat 1 – Planificació de la producció

1.1 Processos de planificació de la producció
1.2 Els mètodes i les tècniques de planificació de les operacions

Unitat 2 – Descripció del procés de programació i control de la producció

2.1 Objecte del procés
2.2 Esquema del procés
2.3 Descripció de les activitats del procés
2.3.1 Programa mestre de producció en la fabricació per a stock.
2.3.2 El programa mestre en la fabricació per encàrrec.
2.3.3 Programa mestre en un entorn de fabricació combinada: fabricació sota encàrrec i fabricació per estoc
2.3.4 Llista de materials
2.3.5 MRP ” Materials Requirements Planning” Planificació de necessitats materials
2.3.6 Processant el MPR
2.3.7 Planificació de les necessitats de capacitat (CRP “Capacity Resource Planning)
2.3.8 Càlcul de la capacitat disponible
2.3.9 Càlcul de la capacitat necessària

Unitat 3 – Elements de la programació de la producció

3.1 Model d’entrada dels treballs
3.1.1 Fabricació per línia de flux
3.1.2 Taller de tasques
3.1.3 Emplaçament fix
3.2 Número i varietat de màquines en el taller
3.3 Model d’entrada dels treballs
3.4 Norma de prioritat per a l’assignació dels treballs
3.4.1 Els horitzons de planificació del programa mestre
3.4.2 Els termini de temps en el programa mestre de producció
3.4.3 Objectiu de la planificació aproximada de la capacitat
3.4.4 L’obtenció del pla aproximat de capacitat a partir del programa mestre de producció
3.5 Criteris per a l’avaluació dels programes
3.5.1 La reprogramació del programa mestre de producció
3.5.2 La mesura dels resultats del programa mestre
3.5.3 La gestió dels processos de programació mestre i planificació aproximada de la capacitat
3.5.4 La gestió del programa mestre de producció
3.5.5 Programació mestre i altres funcions

Unitat 4 – Models i tècniques per a la programació de la producció

4.1 Enfocament de gestió
4.1.1 Elements de la producció LEAN i JIT
4.1.2 Eficàcia de l’equipament en fabricació JIT
4.1.3 Implicacions de la gestió de materials en la fabricació Lean Jit
4.2 Reducció del temps de preparació de les màquines
4.2.1 El temps de canvi
4.2.2 Tipus de temps (preparació, espera, cua…)
4.2.3 Càlcul de temps
4.3 Kaizen: Millora continua

Unitat 5 – Sistemes i aplicacions per a la programació i el control de la producció

5.1 Programació. El MRPII. Programació basada en períodes
5.2 Llançament. Planificació dels recursos i l’ERP
5.3 Seguiment. Control de la producció, responsabilitat, informació i dades
5.4 Anàlisis de resultats. Productivitat i estàndards per a la seva avaluació

Professorat

José Manuel Toledano Rico és un Consultor-Formador especialitzat en les àrees de Lean manufacturing, Processos, logística i Cadena de Subministraments i Direcció d’Operacions. Té 15 anys d’experiència assessorant empreses productives i més de 29 anys d’experiència acumulada en formació.

José Manuel Pérez Rivera és un Consultor-Formador versat en les noves tecnologies per a l’educació, amb 20 anys d’experiència com a coordinador d’operacions de SEUR Internacional i sis anys dedicats a la formació (tan ensenyant com creant continguts) per a empreses.

T'agrada aquesta publicació?

Contacte amb l'empresa

Captcha Code