Més polímers circulars en la producció europea de plàstics

Més polímers circulars en la producció europea de plàstics

Segons l’informe de Plastics Europe, presentat aquest dimarts per la directora general de l’associació per a la regió ibèrica, Alícia Martín, la producció mundial de plàstics va superar els 400 milions de tones el 2022. La Xina va liderar la producció amb un 32% del total mundial, seguida per la resta d’Àsia amb un 19%, i Amèrica del Nord amb un 17%. Quant a Europa, que inclou els 27 membres de la UE, a més de Noruega, el Regne Unit i Suïssa, va representar un 14% de la producció mundial el 2022. Aquest percentatge és 8 punts més baix que el registrat el 2006, indicant una pèrdua de competitivitat del continent europeu com a potència productora de plàstics.

Producció de plàstics a Europa

Analitzant la producció europea de plàstics durant el 2022, es va registrar un total de 58,8 milions de tones, un descens del 5,6% respecte a l’any anterior. Tot i aquesta disminució, s’observen aspectes positius en relació amb la circularitat dels plàstics. La producció de plàstics circulars a Europa va experimentar un increment del 30,3%, arribant als 11,7 milions de tones, especialment gràcies al reciclatge mecànic postconsum. Aquest avanç ve acompanyat d’una reducció de l’11,6% en la producció de plàstics derivats de fonts fòssils.

Segons Plastics Europe, des del 2018, l’ús de plàstics reciclats postconsum ha augmentat en un 70%, arribant als 6,8 milions de tones. D’altra banda, el contingut de plàstics circulars en nous productes representa un 13,5%, aproximadament la meitat de l’objectiu de la indústria per al 2030. L’índex de reciclatge de plàstics a escala europea ha assolit el 26,9% el 2022.

Malgrat aquests progressos, encara es destina el 25% dels residus plàstics a abocadors i s’ha observat un augment del 15% en la valorització energètica dels residus plàstics des del 2018.

En aquest sentit, Alícia Martín va remarcar que la indústria del plàstic a Europa està disposada a continuar invertint en millores en matèria de circularitat, però necessita un marc regulador coherent i harmonitzat que reconegui la importància del reciclatge químic i faciliti un accés més ampli a la biomassa.

Pel que fa a la producció de matèries primeres plàstiques a Europa el 2022, Alemanya va liderar amb 13 milions de tones, representant el 22,1% del total, mentre que Espanya es va situar en cinquena posició amb 5,3 milions de tones produïdes, equivalent al 9,2% de la producció europea. Això no obstant, Espanya destaca com un dels principals productors de plàstics circulars al continent.

Dades de transformació dels plàstics

Pel que fa als números de transformació dels plàstics a Europa, van ascendir a 54,1 milions de tones, registrant una disminució de l’1,9% respecte al 2018. Segons Plastics Europe, es destaca un augment del 36,8% en la transformació de plàstics circulars, mentre que es va observar una baixada del 8,2% en els polímers d’origen fòssil.

A escala europea, la proporció de plàstic reciclat postconsum present en nous productes es va situar en el 12,6%, amb un total de 6,8 milions de tones. D’aquesta quantitat, el 41,2% es va utilitzar en aplicacions de construcció, el 30,8% en envasament, i el 13,2% en el sector agrícola.

L’informe de Plastics Europe també assenyala una disminució en el consum de productes plàstics per part dels usuaris finals, passant dels 55,4 milions de tones el 2018 als 53,3 milions de tones el 2022. El sector que ha patit l’impacte més gran és el d’envasament, amb una caiguda del 12,7%, principalment a causa del canvi cap a altres tipus d’envasos que no sempre representen la millor alternativa tècnica i mediambiental en comparació amb el plàstic.

Gestió de residus plàstics

Durant el 2022, Europa va gestionar un total de 32,3 milions de tones de residus plàstics. D’aquest volum, el 26,9% va ser reciclat, mentre que el 23,5% va ser destinat a abocadors i el 49,6% va ser valorat energèticament. Destacant l’augment de la recollida selectiva, des de l’associació europea de productors de plàstics assenyalen que això ha contribuït a uns índexs de reciclatge que són 13 vegades superiors als de la recollida mixta. Pel que fa al tractament dels residus d’envasos plàstics, que van representar un total de 18,5 milions de tones, s’ha observat una millora del 60%. Així doncs, Plastics Europe considera essencial continuar invertint en aquest sistema de classificació i recollida de residus.

Espanya, líder en circularitat

L’informe sobre circularitat de la indústria del plàstic també proporciona dades rellevants sobre Espanya. Com s’ha indicat prèviament, el 21,5% dels plàstics produïts al nostre país el 2022, que equivalen a un total de 5,28 milions de tones, van ser d’origen circular. A més, la proporció de contingut reciclat es va situar en el 22,3%, triplicant-se en els darrers quatre anys. Pel que fa al tractament dels residus plàstics, el 38% va ser reciclat mentre que el 39% va ser destinat a abocadors.

En el que concerneix el mercat nacional de transformació de plàstics, aquest va ascendir a 4,41 milions de tones el 2022, amb un 22,3% d’aquest volum de procedència circular, un percentatge que duplica la mitjana europea.

Pel que fa a les aplicacions dels plàstics reciclats postconsum a Espanya, el 43,4% es va destinar a l’agricultura, el 29,4% a la construcció, el 22,1% a l’envasament i el 10,2% a l’automoció. Es preveu que aquest últim sigui un dels sectors que més plàstic reciclat consumeixi en els pròxims anys.

Quant a la gestió dels residus plàstics postconsum, a Espanya es van tractar 2.920 kilotonelades, de les quals 1.563 van provenir de la recollida selectiva. Del total d’aquests residus, el 38% es va reciclar, el 39% es va enviar a abocadors i un 23% es va recuperar energèticament. La quantitat que acaba en abocadors supera significativament la mitjana europea, constituint un repte per al sector. Es preveu que l’impost recentment implementat sobre els abocadors pugui revertir aquesta tendència.

Pel que fa als envasos plàstics al nostre país, es van recollir 1.800 kilotonelades el 2023, un 9% més que el 2006. D’aquesta quantitat, el 50% es va reciclar, el 34% va acabar en abocadors i el 16% es va valorar energèticament.

Molt per avançar en el camí cap a la circularitat dels plàstics

Alícia Martín ha destacat que les dades de l’informe indiquen que “l’ecosistema dels plàstics està accelerant la seva transició cap a la circularitat”. No obstant això, com a responsable espanyola de Plastics Europe, considera que “per continuar progressant, necessitem polítiques que respectin la neutralitat tecnològica i de materials, basant-se en l’evidència científica, i evitant mesures discriminatòries”.

També ha reconegut que “la indústria espanyola ha invertit durant anys per establir les bases d’aquesta transició. Tot i això, encara hi ha molt per fer, per això continuarem intensificant la col·laboració entre els diferents agents del nostre ecosistema per desenvolupar conjuntament les solucions que ens portin a una indústria circular amb emissions netes zero“.

T'agrada aquesta publicació?

Contacte amb l'empresa

Captcha Code