Proposta europea per evitar la contaminació per pèl·lets de plàstic

Proposta europea per evitar la contaminació per pèl·lets de plàstic

El passat dimarts, els eurodiputats de la Comissió de Medi Ambient van aprovar la seva posició sobre la proposta de reglament destinada a prevenir les pèrdues de pèl·lets de plàstic amb l’objectiu de reduir la contaminació per microplàstics, amb 71 vots a favor, cinc en contra i una abstenció.

Els eurodiputats busquen ampliar la definició de pèl·lets de plàstic, emprats com a matèria primera en la producció de productes plàstics i en operacions de reciclatge, per incloure també altres formes com pols, cilindres, perles i escames.

Aquestes noves disposicions requereixen que totes les entitats que manipulin grànuls de plàstic durant les seves activitats econòmiques previnguin les pèrdues. En cas de vessaments, seran responsables de prendre mesures immediates per a la contenció i neteja.

S’establiria l’obligació que els operadors econòmics elaboren un pla d’avaluació de riscos per a cada instal·lació que manipuli més de 1.000 tones de pèl·lets de plàstic anualment. Aquesta mesura s’aplicaria en un termini de dos anys per a les grans empreses, tres per a les mitjanes i cinc per a les petites.

Pel que fa a l’etiquetatge dels contenidors de transport i emmagatzematge, s’hauria d’incloure un pictograma específic i informació sobre els riscos ambientals i la necessitat de prevenció.

Altres propostes inclouen un informe sobre la viabilitat de la traçabilitat química dels grànuls de plàstic, així com un programa de formació obligatori per a empreses de tota mida.

Segons el ponent João Albuquerque, “Aquest reglament arriba en un moment crític per a la lluita contra la contaminació per microplàstics. És fonamental reforçar la prevenció per a una significativa reducció del risc ambiental i per a la salut humana”.

Es preveu que el Parlament voti aquesta posició a la sessió plenària del 2 d’abril, i posteriorment el nou Parlament abordarà la qüestió després de les eleccions europees de juny.

T'agrada aquesta publicació?

Contacte amb l'empresa

Captcha Code