Convocatòria oberta | Motlles d’Injecció: mecànica, muntatge i manteniment

Convocatòria oberta | Motlles d’Injecció: mecànica, muntatge i mantenimentDurada: 60 hores
Modalitat: En Línia
Inscriu-te


Si els professionals associats a la producció de peces per injecció, a més de tenir coneixements tècnics sobre materials i processos, compten amb un coneixement actualitzat i complet dels sistemes que formen part de l’estructura d’un motlle, es pot aconseguir:

• Millorar la productivitat.
• Evitar operacions innecessàries i rutines incorrectes de muntatge i desmuntatge.
• Comprendre les claus d’un bon manteniment.
• Entendre com es relaciona la informació gràfica (plans) amb els components reals.
• Disposar de criteris que faci que funcioni el binomi hands and head. Saber fer perquè s’ha pensat abans.
• Crear consciència d’equip tècnic en aplicar criteris compartits per tots.

Objectius

En finalitzar el curs l’alumne:

 • Sabrà identificar les parts estructurals d’un motlle.
 • Disposarà d’una metodologia que li permetrà muntar i desmuntar motlles amb el mínim nombre d’accions i sense danyar-lo.
 • Serà capaç d’entendre un pla i correlacionar-lo amb les peces reals.
 • Tindrà coneixement previ dels elements fàcils o difícils de muntar i de desmuntar amb la interpretació dels ajustos i toleràncies.
 • Serà capaç de comprendre si els sistemes d’alimentació i refrigeració del motlle són adequats o no.
 • Sabrà com establir criteris lògics de manteniment.
 • Serà capaç de preveure problemes sobre la base de la superfície de partició i sortida de gasos.
 • Serà capaç d’entendre com manejar les parts delicades d’un motlle tant per la seva qualitat com pel moviment relatiu amb elements adjacents.

A qui va dirigit?

 • Personal de planta d’injecció, i del taller de manteniment o fabricació de motlles.
 • Personal del departament de qualitat que hagin de realitzar qualsevol classe d’acció amb el personal de planta.
 • Personal d’oficina tècnica que ha de crear o interpretar informació tècnica dels motlles.

Temari

Unitat 1 – Estructura general dels motlles
1.1 Raons de l’estructura d’un motlle.
1.2. Plaques funcionals i estructurals.
1.3. Exemples amb l’aplicació de HASCO.

Unitat 2 – Partició.
2.1 Línia de partició. Angulo de desmotllar.
2.2 Superfície de partició.

Unitat 3 – Muntatge de motlles i ajustos.
3.1 Matriu de muntatge i desmuntatge.
3.2 Toleràncies i ajustos.
3.3 Interpretació de plans de motlles.

Unitat 4 – Subsistemes de motlles.
4.1 Abeuradors
4.2. Sistemes d’expulsió.
4.3 Contrasortides.
4.4 Refrigeració i acabats.

Unitat 5 – Identificació de subsistemes
5.1 Identificació de subsistemes en motlles 3D.

S’utilitzarà el programa informàtic SolidWorks, i per a això es facilitarà una llicència durant un any per a la seva utilització.

Metodologia

El curs es desenvoluparà mitjançant una part teòrica-pràctica, on s’exposaran els continguts indicats en el temari i alhora, utilitzant aplicacions molt potents, usades de manera molt senzilla, l’alumne simulés que està en un taller muntant, inspeccionant i desmuntant motlles reals.

Professorat

Francisco Javier Castany Valeri, catedràtic d’Enginyeria Mecànica amb àmplia experiència en la indústria dels plàstics.

T'agrada aquesta publicació?

Contacte amb l'empresa

Captcha Code