Nova metodologia de càlcul dels preus voluntaris per al petit consumidor d’energia elèctrica

Nova metodologia de càlcul dels preus voluntaris per al petit consumidor d’energia elèctrica

El Reial decret 446/2023, de 13 de juny, estableix una nova metodologia de càlcul dels preus voluntaris per al petit consumidor d’energia elèctrica (PVPC) al qual estan acollits 9 milions de consumidors (consumidors amb potències contractades menors o igual a 10 kW).

La nova metodologia deixa d’utilitzar únicament el preu del mercat diari i intradiari per incorporar una cistella de productes a terminis amb referència al mercat a termini gestionat per OMIP. Aquesta cistella inclou un repartiment de pesos entre el producte mensual, trimestral i anual. Aquesta referència del mercat a terminis tindrà un pes inicial del 25% i s’incrementarà un 15% anualment fins a assolir un 55% l’any 2026, deixant el 45% restant per al senyal diari i intradiària.

Aquesta nova metodologia proporcionarà més estabilitat en reduir exposició al mercat diari/intradiari.

T'agrada aquesta publicació?

Contacte amb l'empresa

Captcha Code