L’economia catalana registra una variació interanual del 2,9% al primer trimestre

L’economia catalana registra una variació interanual del 2,9% al primer trimestre

El producte interior brut (PIB) de Catalunya va augmentar un 2,9% en el primer trimestre de 2023, impulsat per les exportacions i importacions, que van créixer un 15,5% i un 8,7% respectivament. La demanda interna també va augmentar un 0,8%, amb un fort consum de les llars. El creixement del PIB català és lleugerament inferior al de l’economia espanyola i superior al de la UE-27 en termes interanuals. En termes intertrimestrals, el PIB de Catalunya va créixer un 1,1%, superant la taxa espanyola i de la UE-27.

L’activitat industrial va augmentar un 3,6%, destacant la indústria de l’automoció i la fabricació de materials i equips elèctrics. El sector dels serveis va créixer un 3,0%, amb un fort creixement en el comerç, el transport i l’hostaleria. El sector de la construcció va augmentar un 4,5%, mentre que el sector agrari va tenir una disminució del 3,5%.

En resum, l’economia catalana va mostrar un creixement sostingut durant el primer trimestre de 2023, amb un fort impuls de les exportacions i importacions, així com del consum intern i l’activitat industrial i de serveis.

T'agrada aquesta publicació?

Contacte amb l'empresa

Captcha Code