Perspectives de Creixement a la Indústria Italiana de Maquinària per a Plàstics el 2023

Perspectives de Creixement a la Indústria Italiana de Maquinària per a Plàstics el 2023

El 6 de juny passat es va celebrar l’assemblea anual d’Amaplast, l’associació italiana de fabricants de maquinària per a plàstic, on es va confirmar el creixement del sector durant el 2023. Massimo Margaglione, president d’Amaplast, va destacar que malgrat un entorn global desafiador, la indústria italiana de maquinària, equips i motlles per a plàstic i cautxú va experimentar un creixement del 2,8%. Encara que aquest augment és menys pronunciat que en els dos anys anteriors, el valor de la producció va assolir un rècord de 4.800 milions d’euros.

Les exportacions també van mostrar un fort dinamisme, amb un increment de l’11% en comparació amb l’any anterior, consolidant la posició d’Itàlia com el tercer major exportador mundial en aquest sector, després de la Xina i Alemanya.

Els fabricants italians van registrar vendes notables especialment en mercats clau com la Unió Europea (+9%), Amèrica del Nord (+18%) i Àsia (+8%, destacant un augment del 50% a l’Orient Mitjà i un 1% a l’Extrem Orient). Amèrica del Sud també va mostrar un creixement destacable del 23%.

Els principals mercats d’exportació italians, com França, Espanya, Romania, Mèxic i Turquia, van experimentar resultats particularment positius, mentre que Polònia i l’Índia van veure una disminució, tot i haver gaudit de tendències favorables en el passat.

Durant l’assemblea, també es van destacar les iniciatives realitzades durant l’any anterior, amb un èmfasi especial en la fira PLAST 2023, i es van esbossar plans futurs com la preparació de la Greenplast 2025, que tindrà lloc a Milà del 27 al 30 de maig de 2025 com a part de The Innovation Alliance.

En termes d’organització, Amaplast va renovar el seu consell directiu per al període 2024-2026, amb la incorporació de nous membres com Luna Artico (Friul Filiere), Alessandro Balzanelli (F.B. Balzanelli), Michele Bandera (Luigi Bandera), Alessandra Bosco (Inglass), Gianfranco Cattapan (Plastic Systems), Maria Grazia Colombo (BFM), Giovanna Franceschetti (Gefran), Gianni Luoni (Elba) i Fabiola Plebani (Mast).

A més, es van designar nous membres per a la Junta d’Àrbitres per al mandat 2024-2028: Erica Canaia (FIMIC), Carlo Cominelli (ITIB Machinery), Andrea Fantozzi (Moss), Valeria Giacomoni (Sica) i Aldo Zaffaroni (Zaffaroni).

Finalment, es va completar la renovació del Consell de Censors per al període 2024-2028 amb la incorporació de Gianni Cazzulo (extern), Claudia Cribiù (Crizaf) i Roberta Rivi (Rivi Magnetics).

T'agrada aquesta publicació?

Contacte amb l'empresa

Captcha Code