Posició del sector dels plàstics sobre l’avantprojecte de Llei de Residus i Sòls Contaminats

Posició del sector dels plàstics sobre l’avantprojecte de Llei de Residus i Sòls Contaminats

La plataforma EsPlásticos, que uneix els diferents agents que formen part del sector i de la cadena de valor dels plàstics, reiteren el seu suport a l’objectiu general de la proposta de l’avantprojecte de Llei de Residus i Sòls Contaminats, aprovat el passat 2 de juny, de reduir els residus abandonats al medi ambient i fomentar l’Economia Circular.

EsPlasticos, però, considera que les mesures proposades al sector, respecte l’economia circular, no són les més adequades. L’Entitat creu que com a part directament afectada s’ha d’establir un diàleg fluid amb l’administració, no només per l’impacte que la nova regulació tindrà en el sector, sinó també per l’experiència i coneixement profund de les qüestions tècniques que s’han de tenir en compte per dur a terme una adequada transposició de la legislació europea.

Aquesta nova Llei, resultat de la implementació nacional de la Directiva Marc de Residus i la Directiva de Plàstics d’un sol ús, deriva de l’avaluació d’impacte realitzada per la Comissió Europea, la qual realitzava estimacions generalistes i poc detallades sobre l’impacte en el ocupació, admetent a més llacunes d’informació pel que fa a la producció dels objectes afectats a nivell europeu.

Per entendre la magnitud d’aquesta mesura cal tenir en compte que el sector dóna ocupació directa de qualitat a més de 90.000 persones, i ocupació indirecta i induïda a més de 255.000 i moltes d’elles es veuran afectades per una reducció de l’ocupació directa en més de un 40% d’aquí al 2030.

L’economia circular, a criteri d’EsPlasticos, consisteix en reintroduir de nou els plàstics reciclats en els productes, i generar ocupació i riquesa al país. Per tant, els objectius fixats per l’asministració suposaran la destrucció d’ocupació i la pèrdua de competitivitat respecte a altres països.

La pandèmia provocada per la Covid 19 ha demostrat que és fonamental i necessari que l’estat espanyol tingui un sector industrial potent que pugui fer front a totes les necessitats sense dependre tant de la producció exterior. Per tant, ara, afirmen, “és moment de reconstrucció i no de la deconstrucció. Cal donar suport al teixit industrial alhora que es vetlla per la preservació de l’entorn”. EsPlasticos constaten que la industria dels pàstics ha contribuït, durant la pandèmia, a prestar solucions a les administracions públiques, professionals medicosanitaris, a tots els professionals al servei dels interessos col·lectius i la població general. El sector ha donat una resposta eficaç a l’abastament de sectors essencials (metge-hospitalari, alimentació, proveïment d’aigua), que per la seva transversalitat, es tracta d’una indústria estratègica que dóna servei a innombrables activitats productives del nostre país.

T'agrada aquesta publicació?

Contacte amb l'empresa

Captcha Code